410 thép không gỉ / kẽm khoan khôn đúng Phillips vít đầu tự khoan Đinh vít dùng sắt móng khoan M4.2M4.8

MÃ SẢN PHẨM: TD-532036880321
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
102,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 27 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 奥涨
型号: M4.2M4.8
材质: 铁
颜色分类: 乳白色 白色 浅灰色 深灰色 灰色 银色 西瓜红 粉红色 米白色 M4.2*13 镀锌【100颗】 M4.2*16 镀锌【100颗】 M4.2*19 镀锌【100颗】 M4.2*25 镀锌【100颗】 M4.2*32 镀锌【100颗】 M4.2*38 镀锌【100颗】 M4.2*50 镀锌【100颗】 M4.8*13 镀锌【100颗】 M4.8*16 镀锌【100颗】 M4.8*19 镀锌【100颗】 M4.8*25 镀锌【100颗】 M4.8*32 镀锌【100颗】 M4.8*38 镀锌【100颗】 M4.8*50 镀锌【100颗】 ***以下均为410不锈钢材质*** M4.2*13 不锈钢【100颗】 M4.2*16 不锈钢【100颗】 M4.2*19 不锈钢【100颗】 M4.2*25 不锈钢【100颗】 M4.2*32 不锈钢【100颗】 M4.2*38 不锈钢【100颗】 M4.2*50 不锈钢【100颗】 M4.2*63 不锈钢【100颗】 M4.2*75 不锈钢【100颗】
头型: 圆形
标准类型: 国标
类别: 其他
410 thép không gỉ / kẽm khoan khôn đúng Phillips vít đầu tự khoan Đinh vít dùng sắt móng khoan M4.2M4.8 410 thép không gỉ / kẽm khoan khôn đúng Phillips vít đầu tự khoan Đinh vít dùng sắt móng khoan M4.2M4.8 410 thép không gỉ / kẽm khoan khôn đúng Phillips vít đầu tự khoan Đinh vít dùng sắt móng khoan M4.2M4.8 410 thép không gỉ / kẽm khoan khôn đúng Phillips vít đầu tự khoan Đinh vít dùng sắt móng khoan M4.2M4.8 410 thép không gỉ / kẽm khoan khôn đúng Phillips vít đầu tự khoan Đinh vít dùng sắt móng khoan M4.2M4.8 410 thép không gỉ / kẽm khoan khôn đúng Phillips vít đầu tự khoan Đinh vít dùng sắt móng khoan M4.2M4.8 410 thép không gỉ / kẽm khoan khôn đúng Phillips vít đầu tự khoan Đinh vít dùng sắt móng khoan M4.2M4.8 410 thép không gỉ / kẽm khoan khôn đúng Phillips vít đầu tự khoan Đinh vít dùng sắt móng khoan M4.2M4.8 410 thép không gỉ / kẽm khoan khôn đúng Phillips vít đầu tự khoan Đinh vít dùng sắt móng khoan M4.2M4.8 410 thép không gỉ / kẽm khoan khôn đúng Phillips vít đầu tự khoan Đinh vít dùng sắt móng khoan M4.2M4.8 410 thép không gỉ / kẽm khoan khôn đúng Phillips vít đầu tự khoan Đinh vít dùng sắt móng khoan M4.2M4.8 410 thép không gỉ / kẽm khoan khôn đúng Phillips vít đầu tự khoan Đinh vít dùng sắt móng khoan M4.2M4.8 410 thép không gỉ / kẽm khoan khôn đúng Phillips vít đầu tự khoan Đinh vít dùng sắt móng khoan M4.2M4.8

0966.966.381