Acrylic trong suốt hai mặt khe chèn băng băng cassette không thấm nước keo bền ở nhiệt độ cao có độ nhớt cao keo dư lượng dấu vết kim loại plexiglass nhựa 2mm dày hai mặt dính khe cắm PS

MÃ SẢN PHẨM: TD-637789667654
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
301,000 đ
Phân loại màu:
Acrylic trong suốt hai mặt khe chèn băng băng cassette không thấm nước keo bền ở nhiệt độ cao có độ nhớt cao keo dư lượng dấu vết kim loại plexiglass nhựa 2mm dày hai mặt dính khe cắm PS
Acrylic trong suốt hai mặt khe chèn băng băng cassette không thấm nước keo bền ở nhiệt độ cao có độ nhớt cao keo dư lượng dấu vết kim loại plexiglass nhựa 2mm dày hai mặt dính khe cắm PS
Acrylic trong suốt hai mặt khe chèn băng băng cassette không thấm nước keo bền ở nhiệt độ cao có độ nhớt cao keo dư lượng dấu vết kim loại plexiglass nhựa 2mm dày hai mặt dính khe cắm PS
Acrylic trong suốt hai mặt khe chèn băng băng cassette không thấm nước keo bền ở nhiệt độ cao có độ nhớt cao keo dư lượng dấu vết kim loại plexiglass nhựa 2mm dày hai mặt dính khe cắm PS
Acrylic trong suốt hai mặt khe chèn băng băng cassette không thấm nước keo bền ở nhiệt độ cao có độ nhớt cao keo dư lượng dấu vết kim loại plexiglass nhựa 2mm dày hai mặt dính khe cắm PS
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 19 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 米乐奇
货号: 强力红膜透明双面胶
颜色分类: 3mm宽*3米长/卷*2mm厚【2卷】 3mm宽*3米长/卷*2mm厚【3卷】 3mm宽*3米长/卷*2mm厚【5卷】 3mm宽*3米长/卷*2mm厚【10卷】 3mm宽*3米长/卷*2mm厚【20卷】 支持定制★宽度现切
生产企业: 深圳市标质胶粘制品有限公司
Acrylic trong suốt hai mặt khe chèn băng băng cassette không thấm nước keo bền ở nhiệt độ cao có độ nhớt cao keo dư lượng dấu vết kim loại plexiglass nhựa 2mm dày hai mặt dính khe cắm PS Acrylic trong suốt hai mặt khe chèn băng băng cassette không thấm nước keo bền ở nhiệt độ cao có độ nhớt cao keo dư lượng dấu vết kim loại plexiglass nhựa 2mm dày hai mặt dính khe cắm PS Acrylic trong suốt hai mặt khe chèn băng băng cassette không thấm nước keo bền ở nhiệt độ cao có độ nhớt cao keo dư lượng dấu vết kim loại plexiglass nhựa 2mm dày hai mặt dính khe cắm PS Acrylic trong suốt hai mặt khe chèn băng băng cassette không thấm nước keo bền ở nhiệt độ cao có độ nhớt cao keo dư lượng dấu vết kim loại plexiglass nhựa 2mm dày hai mặt dính khe cắm PS Acrylic trong suốt hai mặt khe chèn băng băng cassette không thấm nước keo bền ở nhiệt độ cao có độ nhớt cao keo dư lượng dấu vết kim loại plexiglass nhựa 2mm dày hai mặt dính khe cắm PS Acrylic trong suốt hai mặt khe chèn băng băng cassette không thấm nước keo bền ở nhiệt độ cao có độ nhớt cao keo dư lượng dấu vết kim loại plexiglass nhựa 2mm dày hai mặt dính khe cắm PS Acrylic trong suốt hai mặt khe chèn băng băng cassette không thấm nước keo bền ở nhiệt độ cao có độ nhớt cao keo dư lượng dấu vết kim loại plexiglass nhựa 2mm dày hai mặt dính khe cắm PS Acrylic trong suốt hai mặt khe chèn băng băng cassette không thấm nước keo bền ở nhiệt độ cao có độ nhớt cao keo dư lượng dấu vết kim loại plexiglass nhựa 2mm dày hai mặt dính khe cắm PS Acrylic trong suốt hai mặt khe chèn băng băng cassette không thấm nước keo bền ở nhiệt độ cao có độ nhớt cao keo dư lượng dấu vết kim loại plexiglass nhựa 2mm dày hai mặt dính khe cắm PS

0965.68.68.11