AMS1117-3.3V IC Power IC Gói chip Điện áp tuyến tính SOT223 Cài đặt IC ic dao dong nguon IC nguồn

MÃ SẢN PHẨM: TD-559051627811
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
181,000 đ
Phân loại màu:
AMS1117-1.2V
AMS1117-1.8V
AMS1117-2.5V
AMS1117-3.3V
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 27 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: AMS
Phân loại màu: AMS1117-1.2V AMS1117-1.8V AMS1117-2.5V AMS1117-3.3V
AMS1117-3.3V IC Power IC Gói chip Điện áp tuyến tính SOT223 Cài đặt IC ic dao dong nguon AMS1117-3.3V IC Power IC Gói chip Điện áp tuyến tính SOT223 Cài đặt IC ic dao dong nguon AMS1117-3.3V IC Power IC Gói chip Điện áp tuyến tính SOT223 Cài đặt IC ic dao dong nguon AMS1117-3.3V IC Power IC Gói chip Điện áp tuyến tính SOT223 Cài đặt IC ic dao dong nguon AMS1117-3.3V IC Power IC Gói chip Điện áp tuyến tính SOT223 Cài đặt IC ic dao dong nguon AMS1117-3.3V IC Power IC Gói chip Điện áp tuyến tính SOT223 Cài đặt IC ic dao dong nguon AMS1117-3.3V IC Power IC Gói chip Điện áp tuyến tính SOT223 Cài đặt IC ic dao dong nguon AMS1117-3.3V IC Power IC Gói chip Điện áp tuyến tính SOT223 Cài đặt IC ic dao dong nguon

078.82.83.789