Linh kiện điện tử - Vi mạch

TPS2115APWR ban đầu mới TPS2115 IN nguồn 5 dây dm0565

Mã sản phẩm: 625925254236
Giá: 191,000 đ

Bản vá XL4015 XL4015E1 ban đầu mới ic nguồn điều hòa panasonic

Mã sản phẩm: 602071248386
Giá: 184,000 đ
Hot

PL2628 MT/TC/LN3608H TP3605 SX1308 in lụa B628 Chip SOT23-6 ic mip384

Mã sản phẩm: 650546485676
Giá: 180,000 đ
new

. ic nguồn viper22a

Mã sản phẩm: 623718229076
Giá: 213,000 đ

XL7005A XL7005E1 XL7005 mới ic nguồn 5v

Mã sản phẩm: 654216612110
Giá: 181,000 đ
new

Có thể bắn DS261500 261500 SOP-8 ic dao dong nguon

Mã sản phẩm: 595523990371
Giá: 289,000 đ

0965.68.68.11