Phụ tùng, thiết bị ngành may - Chân vịt máy may

078.82.83.789