Băng keo - Băng keo trong, sợi thủy tinh

078.82.83.789