Băng dính trong suốt Băng dính để DO Taobao Chất kết dính rộng nhanh Chiều rộng băng hẹp 4,5cm * 2.0cm

MÃ SẢN PHẨM: TD-19725002518
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
199,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 18 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 德粘堡
产品名称: 封箱胶带 封口胶带
实际宽度: 4.4cm
实际厚度: 2.0+/-0.1cm
整箱数量: 90卷
基材: BOPP
Băng dính trong suốt Băng dính để DO Taobao Chất kết dính rộng nhanh Chiều rộng băng hẹp 4,5cm * 2.0cm Băng dính trong suốt Băng dính để DO Taobao Chất kết dính rộng nhanh Chiều rộng băng hẹp 4,5cm * 2.0cm Băng dính trong suốt Băng dính để DO Taobao Chất kết dính rộng nhanh Chiều rộng băng hẹp 4,5cm * 2.0cm Băng dính trong suốt Băng dính để DO Taobao Chất kết dính rộng nhanh Chiều rộng băng hẹp 4,5cm * 2.0cm Băng dính trong suốt Băng dính để DO Taobao Chất kết dính rộng nhanh Chiều rộng băng hẹp 4,5cm * 2.0cm Băng dính trong suốt Băng dính để DO Taobao Chất kết dính rộng nhanh Chiều rộng băng hẹp 4,5cm * 2.0cm Băng dính trong suốt Băng dính để DO Taobao Chất kết dính rộng nhanh Chiều rộng băng hẹp 4,5cm * 2.0cm Băng dính trong suốt Băng dính để DO Taobao Chất kết dính rộng nhanh Chiều rộng băng hẹp 4,5cm * 2.0cm Băng dính trong suốt Băng dính để DO Taobao Chất kết dính rộng nhanh Chiều rộng băng hẹp 4,5cm * 2.0cm Băng dính trong suốt Băng dính để DO Taobao Chất kết dính rộng nhanh Chiều rộng băng hẹp 4,5cm * 2.0cm Băng dính trong suốt Băng dính để DO Taobao Chất kết dính rộng nhanh Chiều rộng băng hẹp 4,5cm * 2.0cm Băng dính trong suốt Băng dính để DO Taobao Chất kết dính rộng nhanh Chiều rộng băng hẹp 4,5cm * 2.0cm Băng dính trong suốt Băng dính để DO Taobao Chất kết dính rộng nhanh Chiều rộng băng hẹp 4,5cm * 2.0cm Băng dính trong suốt Băng dính để DO Taobao Chất kết dính rộng nhanh Chiều rộng băng hẹp 4,5cm * 2.0cm Băng dính trong suốt Băng dính để DO Taobao Chất kết dính rộng nhanh Chiều rộng băng hẹp 4,5cm * 2.0cm

078.82.83.789