Hộp niêm phong với băng keo niêm phong trong suốt Taobao để làm băng keo băng rộng 4,5cm * 3.2

MÃ SẢN PHẨM: TD-27021028631
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
213,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 8 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 德粘堡
货号: 032696
产品名称: 封箱胶带 封口胶带
实际宽度: 4.4cm
实际厚度: 3.2+/-0.1cm
整箱数量: 66卷
基材: BOPP
Hộp niêm phong với băng keo niêm phong trong suốt Taobao để làm băng keo băng rộng 4,5cm * 3.2 Hộp niêm phong với băng keo niêm phong trong suốt Taobao để làm băng keo băng rộng 4,5cm * 3.2 Hộp niêm phong với băng keo niêm phong trong suốt Taobao để làm băng keo băng rộng 4,5cm * 3.2 Hộp niêm phong với băng keo niêm phong trong suốt Taobao để làm băng keo băng rộng 4,5cm * 3.2 Hộp niêm phong với băng keo niêm phong trong suốt Taobao để làm băng keo băng rộng 4,5cm * 3.2 Hộp niêm phong với băng keo niêm phong trong suốt Taobao để làm băng keo băng rộng 4,5cm * 3.2 Hộp niêm phong với băng keo niêm phong trong suốt Taobao để làm băng keo băng rộng 4,5cm * 3.2 Hộp niêm phong với băng keo niêm phong trong suốt Taobao để làm băng keo băng rộng 4,5cm * 3.2 Hộp niêm phong với băng keo niêm phong trong suốt Taobao để làm băng keo băng rộng 4,5cm * 3.2 Hộp niêm phong với băng keo niêm phong trong suốt Taobao để làm băng keo băng rộng 4,5cm * 3.2 Hộp niêm phong với băng keo niêm phong trong suốt Taobao để làm băng keo băng rộng 4,5cm * 3.2

078.82.83.789