Băng keo trong suốt băng keo tùy chỉnh rộng cao su in băng cao su Taobao rộng 6.0cm * 1,5cm

MÃ SẢN PHẨM: TD-44052974380
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
199,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 18 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
样式: 透明胶带
胶带类型: 胶带
Băng keo trong suốt băng keo tùy chỉnh rộng cao su in băng cao su Taobao rộng 6.0cm * 1,5cm Băng keo trong suốt băng keo tùy chỉnh rộng cao su in băng cao su Taobao rộng 6.0cm * 1,5cm Băng keo trong suốt băng keo tùy chỉnh rộng cao su in băng cao su Taobao rộng 6.0cm * 1,5cm Băng keo trong suốt băng keo tùy chỉnh rộng cao su in băng cao su Taobao rộng 6.0cm * 1,5cm Băng keo trong suốt băng keo tùy chỉnh rộng cao su in băng cao su Taobao rộng 6.0cm * 1,5cm

078.82.83.789