Phụ tùng, thiết bị ngành may - Răng cưa, mặt nguyệt máy may

078.82.83.789