Asian Public Vibrato Cùng một đoạn triệu lần Nano Dàn cường độ dính hai mặt Băng keo hai mặt Độ nhớt cao Magic Xe dán hấp phụ Phim mỏng trong suốt mà không để lại dấu Taped Glass Wall

MÃ SẢN PHẨM: TD-596757038980
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
206,000 đ
Phân loại màu:
Asian Public Vibrato Cùng một đoạn triệu lần Nano Dàn cường độ dính hai mặt Băng keo hai mặt Độ nhớt cao Magic Xe dán hấp phụ Phim mỏng trong suốt mà không để lại dấu Taped Glass Wall
Asian Public Vibrato Cùng một đoạn triệu lần Nano Dàn cường độ dính hai mặt Băng keo hai mặt Độ nhớt cao Magic Xe dán hấp phụ Phim mỏng trong suốt mà không để lại dấu Taped Glass Wall
Asian Public Vibrato Cùng một đoạn triệu lần Nano Dàn cường độ dính hai mặt Băng keo hai mặt Độ nhớt cao Magic Xe dán hấp phụ Phim mỏng trong suốt mà không để lại dấu Taped Glass Wall
两者的区别:透明2mm厚,红膜1mm厚,透明粘性更强
Asian Public Vibrato Cùng một đoạn triệu lần Nano Dàn cường độ dính hai mặt Băng keo hai mặt Độ nhớt cao Magic Xe dán hấp phụ Phim mỏng trong suốt mà không để lại dấu Taped Glass Wall
Asian Public Vibrato Cùng một đoạn triệu lần Nano Dàn cường độ dính hai mặt Băng keo hai mặt Độ nhớt cao Magic Xe dán hấp phụ Phim mỏng trong suốt mà không để lại dấu Taped Glass Wall
Asian Public Vibrato Cùng một đoạn triệu lần Nano Dàn cường độ dính hai mặt Băng keo hai mặt Độ nhớt cao Magic Xe dán hấp phụ Phim mỏng trong suốt mà không để lại dấu Taped Glass Wall
Asian Public Vibrato Cùng một đoạn triệu lần Nano Dàn cường độ dính hai mặt Băng keo hai mặt Độ nhớt cao Magic Xe dán hấp phụ Phim mỏng trong suốt mà không để lại dấu Taped Glass Wall
Asian Public Vibrato Cùng một đoạn triệu lần Nano Dàn cường độ dính hai mặt Băng keo hai mặt Độ nhớt cao Magic Xe dán hấp phụ Phim mỏng trong suốt mà không để lại dấu Taped Glass Wall
Asian Public Vibrato Cùng một đoạn triệu lần Nano Dàn cường độ dính hai mặt Băng keo hai mặt Độ nhớt cao Magic Xe dán hấp phụ Phim mỏng trong suốt mà không để lại dấu Taped Glass Wall
Asian Public Vibrato Cùng một đoạn triệu lần Nano Dàn cường độ dính hai mặt Băng keo hai mặt Độ nhớt cao Magic Xe dán hấp phụ Phim mỏng trong suốt mà không để lại dấu Taped Glass Wall
Asian Public Vibrato Cùng một đoạn triệu lần Nano Dàn cường độ dính hai mặt Băng keo hai mặt Độ nhớt cao Magic Xe dán hấp phụ Phim mỏng trong suốt mà không để lại dấu Taped Glass Wall
Asian Public Vibrato Cùng một đoạn triệu lần Nano Dàn cường độ dính hai mặt Băng keo hai mặt Độ nhớt cao Magic Xe dán hấp phụ Phim mỏng trong suốt mà không để lại dấu Taped Glass Wall
Asian Public Vibrato Cùng một đoạn triệu lần Nano Dàn cường độ dính hai mặt Băng keo hai mặt Độ nhớt cao Magic Xe dán hấp phụ Phim mỏng trong suốt mà không để lại dấu Taped Glass Wall
Asian Public Vibrato Cùng một đoạn triệu lần Nano Dàn cường độ dính hai mặt Băng keo hai mặt Độ nhớt cao Magic Xe dán hấp phụ Phim mỏng trong suốt mà không để lại dấu Taped Glass Wall
Asian Public Vibrato Cùng một đoạn triệu lần Nano Dàn cường độ dính hai mặt Băng keo hai mặt Độ nhớt cao Magic Xe dán hấp phụ Phim mỏng trong suốt mà không để lại dấu Taped Glass Wall
透明版 3厘米*1米【5卷装】
透明版 3厘米*3米【5卷装】
透明版 3厘米*5米【5卷装】
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 18 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 亚众(办公设备)
货号: 4991
胶带类型: 双面胶带
颜色分类: 透明版 3厘米*1米【买1送1】 透明版 3厘米*3米【买1送1】 透明版 3厘米*5米【买1送1】 两者的区别:透明2mm厚,红膜1mm厚,透明粘性更强 红膜版 1厘米*3米【买1送1】 红膜版 1.5厘米*3米【买1送1】 红膜版 2厘米*3米【买1送1】 红膜版 2.5厘米*3米【买1送1】 红膜版 3厘米*3米【买1送1】 红膜版 4厘米*3米【买1送1】 红膜版 5厘米*3米【买1送1】 红膜版 1厘米*10米【买1送1】 红膜版 1.5厘米*10米【买1送1】 红膜版 2厘米*10米【买1送1】 红膜版 3厘米*10米【买1送1】 红膜版 5厘米*10米【买1送1】 透明版 3厘米*1米【5卷装】 透明版 3厘米*3米【5卷装】 透明版 3厘米*5米【5卷装】
生产企业: 北京亚众商贸有限公司
Asian Public Vibrato Cùng một đoạn triệu lần Nano Dàn cường độ dính hai mặt Băng keo hai mặt Độ nhớt cao Magic Xe dán hấp phụ Phim mỏng trong suốt mà không để lại dấu Taped Glass Wall Asian Public Vibrato Cùng một đoạn triệu lần Nano Dàn cường độ dính hai mặt Băng keo hai mặt Độ nhớt cao Magic Xe dán hấp phụ Phim mỏng trong suốt mà không để lại dấu Taped Glass Wall

0966.966.381