Băng bọt biển Cao su Băng cao su Bọt keo Bọt xốp Bọt biển Eva Bọt Bọt bong bóng Dải niêm phong không phù hợp

MÃ SẢN PHẨM: TD-40474393464
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
189,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 22 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: kaptaen
货号: wy-005
颜色分类: 10mm*5m*0.5mm厚*2卷 15mm*5m*0.5mm厚 20mm*5m*0.5mm 30mm*5m*0.5mm厚 40mm*5m*0.5mm厚 50mm*5m*0.5mm厚 10mm*5m长*1mm厚*2卷 15mm*5m*1mm厚 20mm*5m*1mm厚 30mm*5m长*1mm厚 40mm*5m长*1mm厚 50mm*5m长*1mm厚 10mm*5m*1.5mm*2卷 15mm*5m*1.5mm 20mm*5m*1.5mm 30mm*5m长*1.5mm厚 40mm*5m长*1.5mm厚 50mm*5m长*1.5mm厚 10mm*3m*4mm厚*2卷 15mm*3m*4mm厚 20mm*3m*4mm厚 30mm*3m长*4mm厚 40mm*3m长*4mm厚 50mm*3m长*4mm厚
生产企业: 深圳市旺杨胶带有限公司
上市时间: 2020-10-01
Băng bọt biển Cao su Băng cao su Bọt keo Bọt xốp Bọt biển Eva Bọt Bọt bong bóng Dải niêm phong không phù hợp Băng bọt biển Cao su Băng cao su Bọt keo Bọt xốp Bọt biển Eva Bọt Bọt bong bóng Dải niêm phong không phù hợp Băng bọt biển Cao su Băng cao su Bọt keo Bọt xốp Bọt biển Eva Bọt Bọt bong bóng Dải niêm phong không phù hợp Băng bọt biển Cao su Băng cao su Bọt keo Bọt xốp Bọt biển Eva Bọt Bọt bong bóng Dải niêm phong không phù hợp Băng bọt biển Cao su Băng cao su Bọt keo Bọt xốp Bọt biển Eva Bọt Bọt bong bóng Dải niêm phong không phù hợp Băng bọt biển Cao su Băng cao su Bọt keo Bọt xốp Bọt biển Eva Bọt Bọt bong bóng Dải niêm phong không phù hợp Băng bọt biển Cao su Băng cao su Bọt keo Bọt xốp Bọt biển Eva Bọt Bọt bong bóng Dải niêm phong không phù hợp Băng bọt biển Cao su Băng cao su Bọt keo Bọt xốp Bọt biển Eva Bọt Bọt bong bóng Dải niêm phong không phù hợp Băng bọt biển Cao su Băng cao su Bọt keo Bọt xốp Bọt biển Eva Bọt Bọt bong bóng Dải niêm phong không phù hợp Băng bọt biển Cao su Băng cao su Bọt keo Bọt xốp Bọt biển Eva Bọt Bọt bong bóng Dải niêm phong không phù hợp Băng bọt biển Cao su Băng cao su Bọt keo Bọt xốp Bọt biển Eva Bọt Bọt bong bóng Dải niêm phong không phù hợp Băng bọt biển Cao su Băng cao su Bọt keo Bọt xốp Bọt biển Eva Bọt Bọt bong bóng Dải niêm phong không phù hợp Băng bọt biển Cao su Băng cao su Bọt keo Bọt xốp Bọt biển Eva Bọt Bọt bong bóng Dải niêm phong không phù hợp Băng bọt biển Cao su Băng cao su Bọt keo Bọt xốp Bọt biển Eva Bọt Bọt bong bóng Dải niêm phong không phù hợp

0966.966.381