Băng cách nhiệt PVC Băng mạnh Băng keo chống dính điện lạnh siêu chất chống cháy Băng cách điện chống cháy không chì

MÃ SẢN PHẨM: TD-537917941198
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
215,000 đ
Phân loại màu:
Băng cách nhiệt PVC Băng mạnh Băng keo chống dính điện lạnh siêu chất chống cháy Băng cách điện chống cháy không chì
Băng cách nhiệt PVC Băng mạnh Băng keo chống dính điện lạnh siêu chất chống cháy Băng cách điện chống cháy không chì
Băng cách nhiệt PVC Băng mạnh Băng keo chống dính điện lạnh siêu chất chống cháy Băng cách điện chống cháy không chì
Băng cách nhiệt PVC Băng mạnh Băng keo chống dính điện lạnh siêu chất chống cháy Băng cách điện chống cháy không chì
Băng cách nhiệt PVC Băng mạnh Băng keo chống dính điện lạnh siêu chất chống cháy Băng cách điện chống cháy không chì
Băng cách nhiệt PVC Băng mạnh Băng keo chống dính điện lạnh siêu chất chống cháy Băng cách điện chống cháy không chì
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 18 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
颜色分类: 白色【一筒/10卷】 红色【一筒/10卷】 绿色【一筒/10卷】 蓝色【一筒/10卷】 黄色【一筒/10卷】 黑色【一筒/10卷】
生产企业: 深圳标质胶粘制品
Băng cách nhiệt PVC Băng mạnh Băng keo chống dính điện lạnh siêu chất chống cháy Băng cách điện chống cháy không chì Băng cách nhiệt PVC Băng mạnh Băng keo chống dính điện lạnh siêu chất chống cháy Băng cách điện chống cháy không chì Băng cách nhiệt PVC Băng mạnh Băng keo chống dính điện lạnh siêu chất chống cháy Băng cách điện chống cháy không chì Băng cách nhiệt PVC Băng mạnh Băng keo chống dính điện lạnh siêu chất chống cháy Băng cách điện chống cháy không chì Băng cách nhiệt PVC Băng mạnh Băng keo chống dính điện lạnh siêu chất chống cháy Băng cách điện chống cháy không chì Băng cách nhiệt PVC Băng mạnh Băng keo chống dính điện lạnh siêu chất chống cháy Băng cách điện chống cháy không chì Băng cách nhiệt PVC Băng mạnh Băng keo chống dính điện lạnh siêu chất chống cháy Băng cách điện chống cháy không chì Băng cách nhiệt PVC Băng mạnh Băng keo chống dính điện lạnh siêu chất chống cháy Băng cách điện chống cháy không chì

078.82.83.789