băng cảnh báo 471 phòng sạch khu vực 33 m chép vàng-vàng-xanh vằn đen đỏ PVC băng sàn

MÃ SẢN PHẨM: TD-537026795057
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
191,000 đ
Phân loại màu:
băng cảnh báo 471 phòng sạch khu vực 33 m chép vàng-vàng-xanh vằn đen đỏ PVC băng sàn
băng cảnh báo 471 phòng sạch khu vực 33 m chép vàng-vàng-xanh vằn đen đỏ PVC băng sàn
băng cảnh báo 471 phòng sạch khu vực 33 m chép vàng-vàng-xanh vằn đen đỏ PVC băng sàn
băng cảnh báo 471 phòng sạch khu vực 33 m chép vàng-vàng-xanh vằn đen đỏ PVC băng sàn
băng cảnh báo 471 phòng sạch khu vực 33 m chép vàng-vàng-xanh vằn đen đỏ PVC băng sàn
băng cảnh báo 471 phòng sạch khu vực 33 m chép vàng-vàng-xanh vằn đen đỏ PVC băng sàn
băng cảnh báo 471 phòng sạch khu vực 33 m chép vàng-vàng-xanh vằn đen đỏ PVC băng sàn
băng cảnh báo 471 phòng sạch khu vực 33 m chép vàng-vàng-xanh vằn đen đỏ PVC băng sàn
băng cảnh báo 471 phòng sạch khu vực 33 m chép vàng-vàng-xanh vằn đen đỏ PVC băng sàn
băng cảnh báo 471 phòng sạch khu vực 33 m chép vàng-vàng-xanh vằn đen đỏ PVC băng sàn
宽20mm*长33m(拍下备注颜色)
宽30mm*长33m(拍下备注颜色)
宽40mm*长33m(拍下备注颜色)
宽50mm*长33m(拍下备注颜色)
宽60mm*长33m(拍下备注颜色)
宽80mm*长33m(拍下备注颜色)
宽100mm*长33m(拍下备注颜色)
宽120mm*长33m(拍下备注颜色)
宽150mm*长33m(拍下备注颜色)
宽度定制请联系客服
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 5 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 奔亿达
货号: 5264
胶带类型: 警示胶带
颜色分类: 黑黄 黑白 绿白 红白 白色 红色 黑色 蓝色 绿色 黄色 宽20mm*长33m(拍下备注颜色) 宽30mm*长33m(拍下备注颜色) 宽40mm*长33m(拍下备注颜色) 宽50mm*长33m(拍下备注颜色) 宽60mm*长33m(拍下备注颜色) 宽80mm*长33m(拍下备注颜色) 宽100mm*长33m(拍下备注颜色) 宽120mm*长33m(拍下备注颜色) 宽150mm*长33m(拍下备注颜色) 宽度定制请联系客服
生产企业: 奔亿达
băng cảnh báo 471 phòng sạch khu vực 33 m chép vàng-vàng-xanh vằn đen đỏ PVC băng sàn băng cảnh báo 471 phòng sạch khu vực 33 m chép vàng-vàng-xanh vằn đen đỏ PVC băng sàn băng cảnh báo 471 phòng sạch khu vực 33 m chép vàng-vàng-xanh vằn đen đỏ PVC băng sàn băng cảnh báo 471 phòng sạch khu vực 33 m chép vàng-vàng-xanh vằn đen đỏ PVC băng sàn băng cảnh báo 471 phòng sạch khu vực 33 m chép vàng-vàng-xanh vằn đen đỏ PVC băng sàn băng cảnh báo 471 phòng sạch khu vực 33 m chép vàng-vàng-xanh vằn đen đỏ PVC băng sàn băng cảnh báo 471 phòng sạch khu vực 33 m chép vàng-vàng-xanh vằn đen đỏ PVC băng sàn băng cảnh báo 471 phòng sạch khu vực 33 m chép vàng-vàng-xanh vằn đen đỏ PVC băng sàn băng cảnh báo 471 phòng sạch khu vực 33 m chép vàng-vàng-xanh vằn đen đỏ PVC băng sàn băng cảnh báo 471 phòng sạch khu vực 33 m chép vàng-vàng-xanh vằn đen đỏ PVC băng sàn băng cảnh báo 471 phòng sạch khu vực 33 m chép vàng-vàng-xanh vằn đen đỏ PVC băng sàn

0966.966.381