băng dính 2 mặt đen Dải dán cửa sổ và cửa sổ có độ nhớt cao dày keo một mặt khung cửa màu đen niêm phong cửa sổ chống gió và dán keo ấm Dải keo chống va chạm Dải đệm hấp thụ sốc cách âm cách âm giảm tiếng ồn Băng xốp bọt biển dày 2-3-5-10MM bang dinh xop băng dính xốp 2 mặt 1cm

MÃ SẢN PHẨM: TD-630642636677
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
199,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 7 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Phân loại màu sắc: rộng 10MM * rộng 5m * 2MM rộng 15MM * 5m * dày 2MM rộng 20MM * 5m * dày 2MM rộng 30MM * 5m * 2MM dày 40MM rộng * 5m * 2MM dày 50MM rộng * 5m * 2MM Dày 10MM rộng * 5 mét * Độ dày 3MM Chiều rộng 15MM * 5 mét * Độ dày 3MM Chiều rộng 20MM * 5 mét * Độ dày 3MM Chiều rộng 30MM * 5 mét * Độ dày 3MM Chiều rộng 40MM * 5 mét * Độ dày 3MM Chiều rộng 50MM * 5 mét * Độ dày 3MM Chiều rộng 10MM * Chiều dày 2m * 5MM Rộng 15mm * 2m * dày 5mm rộng 20mm * 2m * dày 5mm rộng 30mm * 2m * dày 5mm rộng 40mm * 2m * dày 5mm rộng 50mm * 2m * dày 5mm rộng 10mm * 2m * dày 10mm rộng 15mm * 2m * 10mm dày 20mm rộng * 2m * dày 10mm rộng 30mm * 2m * dày 10mm rộng 40mm * 2m * dày 10mm rộng 50mm * dày 2m * 10mm
Nhà sản xuất: Shenzhen Standard Adhesive Products Co., Ltd.
băng dính 2 mặt đen Dải dán cửa sổ và cửa sổ có độ nhớt cao dày keo một mặt khung cửa màu đen niêm phong cửa sổ chống gió và dán keo ấm Dải keo chống va chạm Dải đệm hấp thụ sốc cách âm cách âm giảm tiếng ồn Băng xốp bọt biển dày 2-3-5-10MM bang dinh xop băng dính xốp 2 mặt 1cm băng dính 2 mặt đen Dải dán cửa sổ và cửa sổ có độ nhớt cao dày keo một mặt khung cửa màu đen niêm phong cửa sổ chống gió và dán keo ấm Dải keo chống va chạm Dải đệm hấp thụ sốc cách âm cách âm giảm tiếng ồn Băng xốp bọt biển dày 2-3-5-10MM bang dinh xop băng dính xốp 2 mặt 1cm băng dính 2 mặt đen Dải dán cửa sổ và cửa sổ có độ nhớt cao dày keo một mặt khung cửa màu đen niêm phong cửa sổ chống gió và dán keo ấm Dải keo chống va chạm Dải đệm hấp thụ sốc cách âm cách âm giảm tiếng ồn Băng xốp bọt biển dày 2-3-5-10MM bang dinh xop băng dính xốp 2 mặt 1cm băng dính 2 mặt đen Dải dán cửa sổ và cửa sổ có độ nhớt cao dày keo một mặt khung cửa màu đen niêm phong cửa sổ chống gió và dán keo ấm Dải keo chống va chạm Dải đệm hấp thụ sốc cách âm cách âm giảm tiếng ồn Băng xốp bọt biển dày 2-3-5-10MM bang dinh xop băng dính xốp 2 mặt 1cm băng dính 2 mặt đen Dải dán cửa sổ và cửa sổ có độ nhớt cao dày keo một mặt khung cửa màu đen niêm phong cửa sổ chống gió và dán keo ấm Dải keo chống va chạm Dải đệm hấp thụ sốc cách âm cách âm giảm tiếng ồn Băng xốp bọt biển dày 2-3-5-10MM bang dinh xop băng dính xốp 2 mặt 1cm băng dính 2 mặt đen Dải dán cửa sổ và cửa sổ có độ nhớt cao dày keo một mặt khung cửa màu đen niêm phong cửa sổ chống gió và dán keo ấm Dải keo chống va chạm Dải đệm hấp thụ sốc cách âm cách âm giảm tiếng ồn Băng xốp bọt biển dày 2-3-5-10MM bang dinh xop băng dính xốp 2 mặt 1cm băng dính 2 mặt đen Dải dán cửa sổ và cửa sổ có độ nhớt cao dày keo một mặt khung cửa màu đen niêm phong cửa sổ chống gió và dán keo ấm Dải keo chống va chạm Dải đệm hấp thụ sốc cách âm cách âm giảm tiếng ồn Băng xốp bọt biển dày 2-3-5-10MM bang dinh xop băng dính xốp 2 mặt 1cm băng dính 2 mặt đen Dải dán cửa sổ và cửa sổ có độ nhớt cao dày keo một mặt khung cửa màu đen niêm phong cửa sổ chống gió và dán keo ấm Dải keo chống va chạm Dải đệm hấp thụ sốc cách âm cách âm giảm tiếng ồn Băng xốp bọt biển dày 2-3-5-10MM bang dinh xop băng dính xốp 2 mặt 1cm băng dính 2 mặt đen Dải dán cửa sổ và cửa sổ có độ nhớt cao dày keo một mặt khung cửa màu đen niêm phong cửa sổ chống gió và dán keo ấm Dải keo chống va chạm Dải đệm hấp thụ sốc cách âm cách âm giảm tiếng ồn Băng xốp bọt biển dày 2-3-5-10MM bang dinh xop băng dính xốp 2 mặt 1cm băng dính 2 mặt đen Dải dán cửa sổ và cửa sổ có độ nhớt cao dày keo một mặt khung cửa màu đen niêm phong cửa sổ chống gió và dán keo ấm Dải keo chống va chạm Dải đệm hấp thụ sốc cách âm cách âm giảm tiếng ồn Băng xốp bọt biển dày 2-3-5-10MM bang dinh xop băng dính xốp 2 mặt 1cm băng dính 2 mặt đen Dải dán cửa sổ và cửa sổ có độ nhớt cao dày keo một mặt khung cửa màu đen niêm phong cửa sổ chống gió và dán keo ấm Dải keo chống va chạm Dải đệm hấp thụ sốc cách âm cách âm giảm tiếng ồn Băng xốp bọt biển dày 2-3-5-10MM bang dinh xop băng dính xốp 2 mặt 1cm

0965.68.68.11