băng dính cách điện bằng điện cách điện ngọn lửa nhiệt độ màu chống PVC mặc không thấm nước băng keo dây điện

MÃ SẢN PHẨM: TD-619324675794
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
317,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 24 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 米乐奇
型号: 电工胶带绿色20米
颜色分类: 【宽18MM*长10米/卷】白色(10卷装) 【宽18MM*长10米/卷】红色(10卷装) 【宽18MM*长10米/卷】黑色(10卷装) 【宽18MM*长10米/卷】黄色(10卷装) 【宽18MM*长10米/卷】蓝色(10卷装) 【宽18MM*长10米/卷】绿色(10卷装)
băng dính cách điện bằng điện cách điện ngọn lửa nhiệt độ màu chống PVC mặc không thấm nước băng keo dây điện băng dính cách điện bằng điện cách điện ngọn lửa nhiệt độ màu chống PVC mặc không thấm nước băng keo dây điện băng dính cách điện bằng điện cách điện ngọn lửa nhiệt độ màu chống PVC mặc không thấm nước băng keo dây điện băng dính cách điện bằng điện cách điện ngọn lửa nhiệt độ màu chống PVC mặc không thấm nước băng keo dây điện băng dính cách điện bằng điện cách điện ngọn lửa nhiệt độ màu chống PVC mặc không thấm nước băng keo dây điện băng dính cách điện bằng điện cách điện ngọn lửa nhiệt độ màu chống PVC mặc không thấm nước băng keo dây điện băng dính cách điện bằng điện cách điện ngọn lửa nhiệt độ màu chống PVC mặc không thấm nước băng keo dây điện băng dính cách điện bằng điện cách điện ngọn lửa nhiệt độ màu chống PVC mặc không thấm nước băng keo dây điện băng dính cách điện bằng điện cách điện ngọn lửa nhiệt độ màu chống PVC mặc không thấm nước băng keo dây điện băng dính cách điện bằng điện cách điện ngọn lửa nhiệt độ màu chống PVC mặc không thấm nước băng keo dây điện băng dính cách điện bằng điện cách điện ngọn lửa nhiệt độ màu chống PVC mặc không thấm nước băng keo dây điện băng dính cách điện bằng điện cách điện ngọn lửa nhiệt độ màu chống PVC mặc không thấm nước băng keo dây điện

0966.966.381