băng dính chịu nhiệt màu xanh Băng nhôm lá nhôm Wandetai cách nhiệt và rò rỉ tự dính keo tự dính chịu nhiệt độ cao Giấy thiếc chống thấm nước chống nắng chống cháy chống cháy phạm vi máy nước nóng mui xe thiếc dán kín băng dính lá thiếc băng keo chịu nhiệt băng keo hai mặt chịu nhiệt

MÃ SẢN PHẨM: TD-617044953551
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
278,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 23 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Wonder Thai
Mã số: LB-0650
Phân loại màu: 0,5 cm * 50 mét * 10 cuộn 0,6 cm * 50 mét * 10 cuộn 0,8 cm * 50 mét * 5 cuộn 1 cm * 50 mét * 5 cuộn 1,2 cm * 50 mét * 5 cuộn 1,5 cm * 50 mét * 3 Cuộn 2 cm * 50 mét * 3 cuộn 2,5 cm * 50 mét * 2 cuộn 3 cm * 50 mét * 2 cuộn 3,5 cm * 50 mét * 2 cuộn 4 cm * 50 mét * 1 cuộn 4,5 cm * 50 mét * 1 cuộn 5 Cm * 50m * 1 cuộn 5,5cm * 50m * 1 cuộn 6cm * 50m * 1 cuộn 8cm * 50m * 1 cuộn 10cm * 50m * 1 cuộn 12cm * 50m * 1 cuộn 15cm * 50m * 1 cuộn 20cm * 50m * 1 cuộn 30cm * 50m * 1 cuộn 50cm * 50m * 1 cuộn 1m * 50m * 1 cuộn 1.2m * 50m * 1 cuộn
Doanh nghiệp sản xuất: Wandetai
băng dính chịu nhiệt màu xanh Băng nhôm lá nhôm Wandetai cách nhiệt và rò rỉ tự dính keo tự dính chịu nhiệt độ cao Giấy thiếc chống thấm nước chống nắng chống cháy chống cháy phạm vi máy nước nóng mui xe thiếc dán kín băng dính lá thiếc băng keo chịu nhiệt băng keo hai mặt chịu nhiệt băng dính chịu nhiệt màu xanh Băng nhôm lá nhôm Wandetai cách nhiệt và rò rỉ tự dính keo tự dính chịu nhiệt độ cao Giấy thiếc chống thấm nước chống nắng chống cháy chống cháy phạm vi máy nước nóng mui xe thiếc dán kín băng dính lá thiếc băng keo chịu nhiệt băng keo hai mặt chịu nhiệt băng dính chịu nhiệt màu xanh Băng nhôm lá nhôm Wandetai cách nhiệt và rò rỉ tự dính keo tự dính chịu nhiệt độ cao Giấy thiếc chống thấm nước chống nắng chống cháy chống cháy phạm vi máy nước nóng mui xe thiếc dán kín băng dính lá thiếc băng keo chịu nhiệt băng keo hai mặt chịu nhiệt băng dính chịu nhiệt màu xanh Băng nhôm lá nhôm Wandetai cách nhiệt và rò rỉ tự dính keo tự dính chịu nhiệt độ cao Giấy thiếc chống thấm nước chống nắng chống cháy chống cháy phạm vi máy nước nóng mui xe thiếc dán kín băng dính lá thiếc băng keo chịu nhiệt băng keo hai mặt chịu nhiệt băng dính chịu nhiệt màu xanh Băng nhôm lá nhôm Wandetai cách nhiệt và rò rỉ tự dính keo tự dính chịu nhiệt độ cao Giấy thiếc chống thấm nước chống nắng chống cháy chống cháy phạm vi máy nước nóng mui xe thiếc dán kín băng dính lá thiếc băng keo chịu nhiệt băng keo hai mặt chịu nhiệt băng dính chịu nhiệt màu xanh Băng nhôm lá nhôm Wandetai cách nhiệt và rò rỉ tự dính keo tự dính chịu nhiệt độ cao Giấy thiếc chống thấm nước chống nắng chống cháy chống cháy phạm vi máy nước nóng mui xe thiếc dán kín băng dính lá thiếc băng keo chịu nhiệt băng keo hai mặt chịu nhiệt băng dính chịu nhiệt màu xanh Băng nhôm lá nhôm Wandetai cách nhiệt và rò rỉ tự dính keo tự dính chịu nhiệt độ cao Giấy thiếc chống thấm nước chống nắng chống cháy chống cháy phạm vi máy nước nóng mui xe thiếc dán kín băng dính lá thiếc băng keo chịu nhiệt băng keo hai mặt chịu nhiệt băng dính chịu nhiệt màu xanh Băng nhôm lá nhôm Wandetai cách nhiệt và rò rỉ tự dính keo tự dính chịu nhiệt độ cao Giấy thiếc chống thấm nước chống nắng chống cháy chống cháy phạm vi máy nước nóng mui xe thiếc dán kín băng dính lá thiếc băng keo chịu nhiệt băng keo hai mặt chịu nhiệt băng dính chịu nhiệt màu xanh Băng nhôm lá nhôm Wandetai cách nhiệt và rò rỉ tự dính keo tự dính chịu nhiệt độ cao Giấy thiếc chống thấm nước chống nắng chống cháy chống cháy phạm vi máy nước nóng mui xe thiếc dán kín băng dính lá thiếc băng keo chịu nhiệt băng keo hai mặt chịu nhiệt băng dính chịu nhiệt màu xanh Băng nhôm lá nhôm Wandetai cách nhiệt và rò rỉ tự dính keo tự dính chịu nhiệt độ cao Giấy thiếc chống thấm nước chống nắng chống cháy chống cháy phạm vi máy nước nóng mui xe thiếc dán kín băng dính lá thiếc băng keo chịu nhiệt băng keo hai mặt chịu nhiệt băng dính chịu nhiệt màu xanh Băng nhôm lá nhôm Wandetai cách nhiệt và rò rỉ tự dính keo tự dính chịu nhiệt độ cao Giấy thiếc chống thấm nước chống nắng chống cháy chống cháy phạm vi máy nước nóng mui xe thiếc dán kín băng dính lá thiếc băng keo chịu nhiệt băng keo hai mặt chịu nhiệt băng dính chịu nhiệt màu xanh Băng nhôm lá nhôm Wandetai cách nhiệt và rò rỉ tự dính keo tự dính chịu nhiệt độ cao Giấy thiếc chống thấm nước chống nắng chống cháy chống cháy phạm vi máy nước nóng mui xe thiếc dán kín băng dính lá thiếc băng keo chịu nhiệt băng keo hai mặt chịu nhiệt băng dính chịu nhiệt màu xanh Băng nhôm lá nhôm Wandetai cách nhiệt và rò rỉ tự dính keo tự dính chịu nhiệt độ cao Giấy thiếc chống thấm nước chống nắng chống cháy chống cháy phạm vi máy nước nóng mui xe thiếc dán kín băng dính lá thiếc băng keo chịu nhiệt băng keo hai mặt chịu nhiệt băng dính chịu nhiệt màu xanh Băng nhôm lá nhôm Wandetai cách nhiệt và rò rỉ tự dính keo tự dính chịu nhiệt độ cao Giấy thiếc chống thấm nước chống nắng chống cháy chống cháy phạm vi máy nước nóng mui xe thiếc dán kín băng dính lá thiếc băng keo chịu nhiệt băng keo hai mặt chịu nhiệt băng dính chịu nhiệt màu xanh Băng nhôm lá nhôm Wandetai cách nhiệt và rò rỉ tự dính keo tự dính chịu nhiệt độ cao Giấy thiếc chống thấm nước chống nắng chống cháy chống cháy phạm vi máy nước nóng mui xe thiếc dán kín băng dính lá thiếc băng keo chịu nhiệt băng keo hai mặt chịu nhiệt băng dính chịu nhiệt màu xanh Băng nhôm lá nhôm Wandetai cách nhiệt và rò rỉ tự dính keo tự dính chịu nhiệt độ cao Giấy thiếc chống thấm nước chống nắng chống cháy chống cháy phạm vi máy nước nóng mui xe thiếc dán kín băng dính lá thiếc băng keo chịu nhiệt băng keo hai mặt chịu nhiệt băng dính chịu nhiệt màu xanh Băng nhôm lá nhôm Wandetai cách nhiệt và rò rỉ tự dính keo tự dính chịu nhiệt độ cao Giấy thiếc chống thấm nước chống nắng chống cháy chống cháy phạm vi máy nước nóng mui xe thiếc dán kín băng dính lá thiếc băng keo chịu nhiệt băng keo hai mặt chịu nhiệt băng dính chịu nhiệt màu xanh Băng nhôm lá nhôm Wandetai cách nhiệt và rò rỉ tự dính keo tự dính chịu nhiệt độ cao Giấy thiếc chống thấm nước chống nắng chống cháy chống cháy phạm vi máy nước nóng mui xe thiếc dán kín băng dính lá thiếc băng keo chịu nhiệt băng keo hai mặt chịu nhiệt băng dính chịu nhiệt màu xanh Băng nhôm lá nhôm Wandetai cách nhiệt và rò rỉ tự dính keo tự dính chịu nhiệt độ cao Giấy thiếc chống thấm nước chống nắng chống cháy chống cháy phạm vi máy nước nóng mui xe thiếc dán kín băng dính lá thiếc băng keo chịu nhiệt băng keo hai mặt chịu nhiệt băng dính chịu nhiệt màu xanh Băng nhôm lá nhôm Wandetai cách nhiệt và rò rỉ tự dính keo tự dính chịu nhiệt độ cao Giấy thiếc chống thấm nước chống nắng chống cháy chống cháy phạm vi máy nước nóng mui xe thiếc dán kín băng dính lá thiếc băng keo chịu nhiệt băng keo hai mặt chịu nhiệt

0966.966.381