Băng dính y tế 3M thoáng khí ba volt trắng vết thương dán chống thấm nước tắm băng cao su cổ áo thạch cao

MÃ SẢN PHẨM: TD-623451701154
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
266,000 đ
Phân loại màu:
Băng dính y tế 3M thoáng khí ba volt trắng vết thương dán chống thấm nước tắm băng cao su cổ áo thạch cao
Băng dính y tế 3M thoáng khí ba volt trắng vết thương dán chống thấm nước tắm băng cao su cổ áo thạch cao
Băng dính y tế 3M thoáng khí ba volt trắng vết thương dán chống thấm nước tắm băng cao su cổ áo thạch cao
Băng dính y tế 3M thoáng khí ba volt trắng vết thương dán chống thấm nước tắm băng cao su cổ áo thạch cao
Băng dính y tế 3M thoáng khí ba volt trắng vết thương dán chống thấm nước tắm băng cao su cổ áo thạch cao
Băng dính y tế 3M thoáng khí ba volt trắng vết thương dán chống thấm nước tắm băng cao su cổ áo thạch cao
Băng dính y tế 3M thoáng khí ba volt trắng vết thương dán chống thấm nước tắm băng cao su cổ áo thạch cao
Băng dính y tế 3M thoáng khí ba volt trắng vết thương dán chống thấm nước tắm băng cao su cổ áo thạch cao
Băng dính y tế 3M thoáng khí ba volt trắng vết thương dán chống thấm nước tắm băng cao su cổ áo thạch cao
Băng dính y tế 3M thoáng khí ba volt trắng vết thương dán chống thấm nước tắm băng cao su cổ áo thạch cao
Băng dính y tế 3M thoáng khí ba volt trắng vết thương dán chống thấm nước tắm băng cao su cổ áo thạch cao
Băng dính y tế 3M thoáng khí ba volt trắng vết thương dán chống thấm nước tắm băng cao su cổ áo thạch cao
Băng dính y tế 3M thoáng khí ba volt trắng vết thương dán chống thấm nước tắm băng cao su cổ áo thạch cao
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 24 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
型号: 100片装
品牌: 康梦达
产地: 国产
颜色分类: 无纺布透气型7*7cm 1盒100片 无纺布透气型10*10cm 1盒100片 无纺布透气型10*12cm 1盒100片 无纺布透气型12*12cm 1盒100片 无纺布透气型15*15cm 1盒50片 无纺布透气型20*20cm 1盒50片 PU防水型7*7cm1盒100片 PU防水型8*8cm1盒100片 PU防水型10*10cm1盒100片 PU防水型10*12cm1盒100片 PU防水型12*12cm1盒100片 PU防水型15*15cm 1盒50片 PU防水型20*20cm 1盒50片
生产企业: 蚌埠崇迪生物科技有限公司
执行标准号: 皖蚌械备20160002号
增值服务: 无
适用人群: 不限
疾病: 医用伤口刀口防水贴洗澡pu膜膏药贴纸
症状: 医用防水pu膜胶布膏药固定
注册证号: 皖蚌械备20160002号
选购热点: OK绷 不沾伤口敷料 亲水性敷料 吸污性敷料 清创敷料 美容敷料 防水保护敷料
医疗器械产品名称: 医用敷料贴
伤口敷料种类: 合成纤维类敷料
Băng dính y tế 3M thoáng khí ba volt trắng vết thương dán chống thấm nước tắm băng cao su cổ áo thạch cao Băng dính y tế 3M thoáng khí ba volt trắng vết thương dán chống thấm nước tắm băng cao su cổ áo thạch cao Băng dính y tế 3M thoáng khí ba volt trắng vết thương dán chống thấm nước tắm băng cao su cổ áo thạch cao Băng dính y tế 3M thoáng khí ba volt trắng vết thương dán chống thấm nước tắm băng cao su cổ áo thạch cao Băng dính y tế 3M thoáng khí ba volt trắng vết thương dán chống thấm nước tắm băng cao su cổ áo thạch cao Băng dính y tế 3M thoáng khí ba volt trắng vết thương dán chống thấm nước tắm băng cao su cổ áo thạch cao Băng dính y tế 3M thoáng khí ba volt trắng vết thương dán chống thấm nước tắm băng cao su cổ áo thạch cao Băng dính y tế 3M thoáng khí ba volt trắng vết thương dán chống thấm nước tắm băng cao su cổ áo thạch cao Băng dính y tế 3M thoáng khí ba volt trắng vết thương dán chống thấm nước tắm băng cao su cổ áo thạch cao Băng dính y tế 3M thoáng khí ba volt trắng vết thương dán chống thấm nước tắm băng cao su cổ áo thạch cao Băng dính y tế 3M thoáng khí ba volt trắng vết thương dán chống thấm nước tắm băng cao su cổ áo thạch cao Băng dính y tế 3M thoáng khí ba volt trắng vết thương dán chống thấm nước tắm băng cao su cổ áo thạch cao Băng dính y tế 3M thoáng khí ba volt trắng vết thương dán chống thấm nước tắm băng cao su cổ áo thạch cao Băng dính y tế 3M thoáng khí ba volt trắng vết thương dán chống thấm nước tắm băng cao su cổ áo thạch cao

0965.68.68.11