Băng giấy hình 3M2214 có thể được viết bằng màu Gemmy Băng không dư lượng Tay giấy Torn Paper Artifacts Đặc biệt dán vẽ phác thảo làm đẹp kết cấu sơn trang trí bóng trang trí

MÃ SẢN PHẨM: TD-537593781731
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
192,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 10 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 3M
货号: 3m2214
颜色分类: 5mm宽*50米长【5卷】 8mm宽*50米长【5卷】 10mm宽*50米长 12mm宽*50米长 15mm宽*50米长 18mm宽*50米长 20mm宽*50米长 25mm宽*50米长 30mm宽*50米长 35mm宽*50米长 40mm宽*50米长 45mm宽*50米长 50mm宽*50米长 55mm宽*50米长 60mm宽*50米长 70mm宽*50米长 80mm宽*50米长 90mm宽*50米长 100mm宽*50米长 120mm宽*50米长
生产企业: 3m公司
Băng giấy hình 3M2214 có thể được viết bằng màu Gemmy Băng không dư lượng Tay giấy Torn Paper Artifacts Đặc biệt dán vẽ phác thảo làm đẹp kết cấu sơn trang trí bóng trang trí Băng giấy hình 3M2214 có thể được viết bằng màu Gemmy Băng không dư lượng Tay giấy Torn Paper Artifacts Đặc biệt dán vẽ phác thảo làm đẹp kết cấu sơn trang trí bóng trang trí Băng giấy hình 3M2214 có thể được viết bằng màu Gemmy Băng không dư lượng Tay giấy Torn Paper Artifacts Đặc biệt dán vẽ phác thảo làm đẹp kết cấu sơn trang trí bóng trang trí Băng giấy hình 3M2214 có thể được viết bằng màu Gemmy Băng không dư lượng Tay giấy Torn Paper Artifacts Đặc biệt dán vẽ phác thảo làm đẹp kết cấu sơn trang trí bóng trang trí Băng giấy hình 3M2214 có thể được viết bằng màu Gemmy Băng không dư lượng Tay giấy Torn Paper Artifacts Đặc biệt dán vẽ phác thảo làm đẹp kết cấu sơn trang trí bóng trang trí Băng giấy hình 3M2214 có thể được viết bằng màu Gemmy Băng không dư lượng Tay giấy Torn Paper Artifacts Đặc biệt dán vẽ phác thảo làm đẹp kết cấu sơn trang trí bóng trang trí Băng giấy hình 3M2214 có thể được viết bằng màu Gemmy Băng không dư lượng Tay giấy Torn Paper Artifacts Đặc biệt dán vẽ phác thảo làm đẹp kết cấu sơn trang trí bóng trang trí Băng giấy hình 3M2214 có thể được viết bằng màu Gemmy Băng không dư lượng Tay giấy Torn Paper Artifacts Đặc biệt dán vẽ phác thảo làm đẹp kết cấu sơn trang trí bóng trang trí Băng giấy hình 3M2214 có thể được viết bằng màu Gemmy Băng không dư lượng Tay giấy Torn Paper Artifacts Đặc biệt dán vẽ phác thảo làm đẹp kết cấu sơn trang trí bóng trang trí Băng giấy hình 3M2214 có thể được viết bằng màu Gemmy Băng không dư lượng Tay giấy Torn Paper Artifacts Đặc biệt dán vẽ phác thảo làm đẹp kết cấu sơn trang trí bóng trang trí Băng giấy hình 3M2214 có thể được viết bằng màu Gemmy Băng không dư lượng Tay giấy Torn Paper Artifacts Đặc biệt dán vẽ phác thảo làm đẹp kết cấu sơn trang trí bóng trang trí

0965.68.68.11