Băng giấy kraft nâu không chứa nước, độ nhớt cao, niêm phong chắc chắn, giấy dính đóng gói, tranh xé tay, tranh màu nước, gắn khung tranh, che quần áo dính, nhung mịn, tường bên ngoài, Lưới, Sơn đá thật, không thấm nước, liền mạch băng dính giấy 5cm băng keo giấy fahasa

MÃ SẢN PHẨM: TD-631600454282
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
285,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 21 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Mi Leqi
Khoản mục: Băng giấy kraft 3G210
Phân loại màu: rộng 1,5 cm * dài 25 thước [20 cuộn] rộng 2 cm * dài 25 thước [15 cuộn] rộng 2,4 cm * dài 25 thước [12 cuộn] rộng 3 cm * dài 25 thước [10 cuộn】 rộng 4 cm * Dài 25 thước [7 cuộn] rộng 4,5 cm * dài 25 thước [6 cuộn] rộng 4,8 cm * dài 25 thước [6 cuộn] rộng 5 cm * dài 25 thước [6 cuộn] rộng 6 Cm * dài 25 thước [5 cuộn] rộng 10 cm * dài 25 thước [3 cuộn] rộng 15 cm * dài 25 thước [2 cuộn] [Nếu bạn cần kích thước khác, vui lòng liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng để được tùy chỉnh trực tuyến]
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Sản phẩm kết dính tiêu chuẩn Thâm Quyến
Băng giấy kraft nâu không chứa nước, độ nhớt cao, niêm phong chắc chắn, giấy dính đóng gói, tranh xé tay, tranh màu nước, gắn khung tranh, che quần áo dính, nhung mịn, tường bên ngoài, Lưới, Sơn đá thật, không thấm nước, liền mạch băng dính giấy 5cm băng keo giấy fahasa Băng giấy kraft nâu không chứa nước, độ nhớt cao, niêm phong chắc chắn, giấy dính đóng gói, tranh xé tay, tranh màu nước, gắn khung tranh, che quần áo dính, nhung mịn, tường bên ngoài, Lưới, Sơn đá thật, không thấm nước, liền mạch băng dính giấy 5cm băng keo giấy fahasa Băng giấy kraft nâu không chứa nước, độ nhớt cao, niêm phong chắc chắn, giấy dính đóng gói, tranh xé tay, tranh màu nước, gắn khung tranh, che quần áo dính, nhung mịn, tường bên ngoài, Lưới, Sơn đá thật, không thấm nước, liền mạch băng dính giấy 5cm băng keo giấy fahasa Băng giấy kraft nâu không chứa nước, độ nhớt cao, niêm phong chắc chắn, giấy dính đóng gói, tranh xé tay, tranh màu nước, gắn khung tranh, che quần áo dính, nhung mịn, tường bên ngoài, Lưới, Sơn đá thật, không thấm nước, liền mạch băng dính giấy 5cm băng keo giấy fahasa Băng giấy kraft nâu không chứa nước, độ nhớt cao, niêm phong chắc chắn, giấy dính đóng gói, tranh xé tay, tranh màu nước, gắn khung tranh, che quần áo dính, nhung mịn, tường bên ngoài, Lưới, Sơn đá thật, không thấm nước, liền mạch băng dính giấy 5cm băng keo giấy fahasa Băng giấy kraft nâu không chứa nước, độ nhớt cao, niêm phong chắc chắn, giấy dính đóng gói, tranh xé tay, tranh màu nước, gắn khung tranh, che quần áo dính, nhung mịn, tường bên ngoài, Lưới, Sơn đá thật, không thấm nước, liền mạch băng dính giấy 5cm băng keo giấy fahasa Băng giấy kraft nâu không chứa nước, độ nhớt cao, niêm phong chắc chắn, giấy dính đóng gói, tranh xé tay, tranh màu nước, gắn khung tranh, che quần áo dính, nhung mịn, tường bên ngoài, Lưới, Sơn đá thật, không thấm nước, liền mạch băng dính giấy 5cm băng keo giấy fahasa Băng giấy kraft nâu không chứa nước, độ nhớt cao, niêm phong chắc chắn, giấy dính đóng gói, tranh xé tay, tranh màu nước, gắn khung tranh, che quần áo dính, nhung mịn, tường bên ngoài, Lưới, Sơn đá thật, không thấm nước, liền mạch băng dính giấy 5cm băng keo giấy fahasa Băng giấy kraft nâu không chứa nước, độ nhớt cao, niêm phong chắc chắn, giấy dính đóng gói, tranh xé tay, tranh màu nước, gắn khung tranh, che quần áo dính, nhung mịn, tường bên ngoài, Lưới, Sơn đá thật, không thấm nước, liền mạch băng dính giấy 5cm băng keo giấy fahasa Băng giấy kraft nâu không chứa nước, độ nhớt cao, niêm phong chắc chắn, giấy dính đóng gói, tranh xé tay, tranh màu nước, gắn khung tranh, che quần áo dính, nhung mịn, tường bên ngoài, Lưới, Sơn đá thật, không thấm nước, liền mạch băng dính giấy 5cm băng keo giấy fahasa Băng giấy kraft nâu không chứa nước, độ nhớt cao, niêm phong chắc chắn, giấy dính đóng gói, tranh xé tay, tranh màu nước, gắn khung tranh, che quần áo dính, nhung mịn, tường bên ngoài, Lưới, Sơn đá thật, không thấm nước, liền mạch băng dính giấy 5cm băng keo giấy fahasa Băng giấy kraft nâu không chứa nước, độ nhớt cao, niêm phong chắc chắn, giấy dính đóng gói, tranh xé tay, tranh màu nước, gắn khung tranh, che quần áo dính, nhung mịn, tường bên ngoài, Lưới, Sơn đá thật, không thấm nước, liền mạch băng dính giấy 5cm băng keo giấy fahasa Băng giấy kraft nâu không chứa nước, độ nhớt cao, niêm phong chắc chắn, giấy dính đóng gói, tranh xé tay, tranh màu nước, gắn khung tranh, che quần áo dính, nhung mịn, tường bên ngoài, Lưới, Sơn đá thật, không thấm nước, liền mạch băng dính giấy 5cm băng keo giấy fahasa

0966.966.381