Băng giấy màu vàng sơn sơn sơn trang trí tường không có dấu vết có thể viết tay xé tường dán gạch làm đẹp sticker băng không dư giấy màu giấy làm đẹp băng 50 m

MÃ SẢN PHẨM: TD-641791686603
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
2,122,000 đ
Phân loại màu:
Băng giấy màu vàng sơn sơn sơn trang trí tường không có dấu vết có thể viết tay xé tường dán gạch làm đẹp sticker băng không dư giấy màu giấy làm đẹp băng 50 m
Băng giấy màu vàng sơn sơn sơn trang trí tường không có dấu vết có thể viết tay xé tường dán gạch làm đẹp sticker băng không dư giấy màu giấy làm đẹp băng 50 m
Băng giấy màu vàng sơn sơn sơn trang trí tường không có dấu vết có thể viết tay xé tường dán gạch làm đẹp sticker băng không dư giấy màu giấy làm đẹp băng 50 m
Băng giấy màu vàng sơn sơn sơn trang trí tường không có dấu vết có thể viết tay xé tường dán gạch làm đẹp sticker băng không dư giấy màu giấy làm đẹp băng 50 m
Băng giấy màu vàng sơn sơn sơn trang trí tường không có dấu vết có thể viết tay xé tường dán gạch làm đẹp sticker băng không dư giấy màu giấy làm đẹp băng 50 m
Băng giấy màu vàng sơn sơn sơn trang trí tường không có dấu vết có thể viết tay xé tường dán gạch làm đẹp sticker băng không dư giấy màu giấy làm đẹp băng 50 m
Băng giấy màu vàng sơn sơn sơn trang trí tường không có dấu vết có thể viết tay xé tường dán gạch làm đẹp sticker băng không dư giấy màu giấy làm đẹp băng 50 m
Băng giấy màu vàng sơn sơn sơn trang trí tường không có dấu vết có thể viết tay xé tường dán gạch làm đẹp sticker băng không dư giấy màu giấy làm đẹp băng 50 m
Băng giấy màu vàng sơn sơn sơn trang trí tường không có dấu vết có thể viết tay xé tường dán gạch làm đẹp sticker băng không dư giấy màu giấy làm đẹp băng 50 m
Băng giấy màu vàng sơn sơn sơn trang trí tường không có dấu vết có thể viết tay xé tường dán gạch làm đẹp sticker băng không dư giấy màu giấy làm đẹp băng 50 m
Băng giấy màu vàng sơn sơn sơn trang trí tường không có dấu vết có thể viết tay xé tường dán gạch làm đẹp sticker băng không dư giấy màu giấy làm đẹp băng 50 m
Băng giấy màu vàng sơn sơn sơn trang trí tường không có dấu vết có thể viết tay xé tường dán gạch làm đẹp sticker băng không dư giấy màu giấy làm đẹp băng 50 m
Băng giấy màu vàng sơn sơn sơn trang trí tường không có dấu vết có thể viết tay xé tường dán gạch làm đẹp sticker băng không dư giấy màu giấy làm đẹp băng 50 m
Băng giấy màu vàng sơn sơn sơn trang trí tường không có dấu vết có thể viết tay xé tường dán gạch làm đẹp sticker băng không dư giấy màu giấy làm đẹp băng 50 m
Băng giấy màu vàng sơn sơn sơn trang trí tường không có dấu vết có thể viết tay xé tường dán gạch làm đẹp sticker băng không dư giấy màu giấy làm đẹp băng 50 m
Băng giấy màu vàng sơn sơn sơn trang trí tường không có dấu vết có thể viết tay xé tường dán gạch làm đẹp sticker băng không dư giấy màu giấy làm đẹp băng 50 m
Băng giấy màu vàng sơn sơn sơn trang trí tường không có dấu vết có thể viết tay xé tường dán gạch làm đẹp sticker băng không dư giấy màu giấy làm đẹp băng 50 m
Băng giấy màu vàng sơn sơn sơn trang trí tường không có dấu vết có thể viết tay xé tường dán gạch làm đẹp sticker băng không dư giấy màu giấy làm đẹp băng 50 m
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 28 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 优匠
货号: 大包装黄色
胶带类型: 胶带
颜色分类: 270卷【宽1公分×长50米】黄色 270卷【宽1公分×长50米】白色 180卷【宽1.5公分×长50米】黄色 180卷【宽1.5公分×长50米】白色 135卷【宽2公分×长50米】黄色 135卷【宽2公分×长50米】白色 108卷【宽2.5公分×长50米】黄色 108卷【宽2.5公分×长50米】白色 90卷【宽3公分×长50米】黄色 90卷【宽3公分×长50米】白色 77卷【宽4公分×长50米】黄色 77卷【宽4公分×长50米】白色 54卷【宽5公分×长50米】黄色 54卷【宽5公分×长50米】白色 27卷【宽10公分×长50米】黄色 27卷【宽10公分×长50米】白色 18卷【宽15公分×长50米】黄色 18卷【宽15公分×长50米】白色
生产企业: 安徽中圣包装材料有限公司
上市时间: 2021-04-01
Băng giấy màu vàng sơn sơn sơn trang trí tường không có dấu vết có thể viết tay xé tường dán gạch làm đẹp sticker băng không dư giấy màu giấy làm đẹp băng 50 m

0965.68.68.11