Băng giấy rộng và hộp giấy lửa bán buôn nhiệt độ cao độ nhớt cao sơn sơn không có sơn cao su 50 m xe phun màu sắc làm đẹp liền mạch không thấm vào giấy làm đẹp màu vàng

MÃ SẢN PHẨM: TD-629260271935
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
1,606,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 30 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: NewSTAR/新星
货号: 整箱分色和纸胶带
胶带类型: 工业胶带
颜色分类: 宽0.8cm*50米(一箱216卷) 宽1cm*50米(一箱174卷) 宽1.5cm*50米(一箱114卷) 宽1.8cm*50米(一箱96卷) 宽2cm*50米(一箱84卷) 宽2.5cm*50米(一箱72卷) 宽3cm*50米(一箱60卷) 宽4cm*50米(一箱42卷) 宽5cm*50米(一箱36卷) 宽10cm*50米(18卷)
生产企业: 义乌市百合胶带有限公司
Băng giấy rộng và hộp giấy lửa bán buôn nhiệt độ cao độ nhớt cao sơn sơn không có sơn cao su 50 m xe phun màu sắc làm đẹp liền mạch không thấm vào giấy làm đẹp màu vàng Băng giấy rộng và hộp giấy lửa bán buôn nhiệt độ cao độ nhớt cao sơn sơn không có sơn cao su 50 m xe phun màu sắc làm đẹp liền mạch không thấm vào giấy làm đẹp màu vàng Băng giấy rộng và hộp giấy lửa bán buôn nhiệt độ cao độ nhớt cao sơn sơn không có sơn cao su 50 m xe phun màu sắc làm đẹp liền mạch không thấm vào giấy làm đẹp màu vàng Băng giấy rộng và hộp giấy lửa bán buôn nhiệt độ cao độ nhớt cao sơn sơn không có sơn cao su 50 m xe phun màu sắc làm đẹp liền mạch không thấm vào giấy làm đẹp màu vàng Băng giấy rộng và hộp giấy lửa bán buôn nhiệt độ cao độ nhớt cao sơn sơn không có sơn cao su 50 m xe phun màu sắc làm đẹp liền mạch không thấm vào giấy làm đẹp màu vàng Băng giấy rộng và hộp giấy lửa bán buôn nhiệt độ cao độ nhớt cao sơn sơn không có sơn cao su 50 m xe phun màu sắc làm đẹp liền mạch không thấm vào giấy làm đẹp màu vàng Băng giấy rộng và hộp giấy lửa bán buôn nhiệt độ cao độ nhớt cao sơn sơn không có sơn cao su 50 m xe phun màu sắc làm đẹp liền mạch không thấm vào giấy làm đẹp màu vàng Băng giấy rộng và hộp giấy lửa bán buôn nhiệt độ cao độ nhớt cao sơn sơn không có sơn cao su 50 m xe phun màu sắc làm đẹp liền mạch không thấm vào giấy làm đẹp màu vàng Băng giấy rộng và hộp giấy lửa bán buôn nhiệt độ cao độ nhớt cao sơn sơn không có sơn cao su 50 m xe phun màu sắc làm đẹp liền mạch không thấm vào giấy làm đẹp màu vàng Băng giấy rộng và hộp giấy lửa bán buôn nhiệt độ cao độ nhớt cao sơn sơn không có sơn cao su 50 m xe phun màu sắc làm đẹp liền mạch không thấm vào giấy làm đẹp màu vàng Băng giấy rộng và hộp giấy lửa bán buôn nhiệt độ cao độ nhớt cao sơn sơn không có sơn cao su 50 m xe phun màu sắc làm đẹp liền mạch không thấm vào giấy làm đẹp màu vàng Băng giấy rộng và hộp giấy lửa bán buôn nhiệt độ cao độ nhớt cao sơn sơn không có sơn cao su 50 m xe phun màu sắc làm đẹp liền mạch không thấm vào giấy làm đẹp màu vàng Băng giấy rộng và hộp giấy lửa bán buôn nhiệt độ cao độ nhớt cao sơn sơn không có sơn cao su 50 m xe phun màu sắc làm đẹp liền mạch không thấm vào giấy làm đẹp màu vàng Băng giấy rộng và hộp giấy lửa bán buôn nhiệt độ cao độ nhớt cao sơn sơn không có sơn cao su 50 m xe phun màu sắc làm đẹp liền mạch không thấm vào giấy làm đẹp màu vàng Băng giấy rộng và hộp giấy lửa bán buôn nhiệt độ cao độ nhớt cao sơn sơn không có sơn cao su 50 m xe phun màu sắc làm đẹp liền mạch không thấm vào giấy làm đẹp màu vàng Băng giấy rộng và hộp giấy lửa bán buôn nhiệt độ cao độ nhớt cao sơn sơn không có sơn cao su 50 m xe phun màu sắc làm đẹp liền mạch không thấm vào giấy làm đẹp màu vàng Băng giấy rộng và hộp giấy lửa bán buôn nhiệt độ cao độ nhớt cao sơn sơn không có sơn cao su 50 m xe phun màu sắc làm đẹp liền mạch không thấm vào giấy làm đẹp màu vàng

0965.68.68.11