băng keo 2 mặt xốp mút Miloqi bọt xốp kết dính hai mặt mạnh mẽ bọt biển dán tường ô tô màu đen có độ nhớt cao keo dán tường keo dán tường keo liền mạch dày loại khuôn cắt xe hơi bọt biển mạnh keo dán cố định màu trắng Băng keo xốp đen 2 mặt băng dính xốp hai mặt

MÃ SẢN PHẨM: TD-611098038057
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
271,000 đ
Phân loại màu:
băng keo 2 mặt xốp mút Miloqi bọt xốp kết dính hai mặt mạnh mẽ bọt biển dán tường ô tô màu đen có độ nhớt cao keo dán tường keo dán tường keo liền mạch dày loại khuôn cắt xe hơi bọt biển mạnh keo dán cố định màu trắng Băng keo xốp đen 2 mặt băng dính xốp hai mặt
băng keo 2 mặt xốp mút Miloqi bọt xốp kết dính hai mặt mạnh mẽ bọt biển dán tường ô tô màu đen có độ nhớt cao keo dán tường keo dán tường keo liền mạch dày loại khuôn cắt xe hơi bọt biển mạnh keo dán cố định màu trắng Băng keo xốp đen 2 mặt băng dính xốp hai mặt
băng keo 2 mặt xốp mút Miloqi bọt xốp kết dính hai mặt mạnh mẽ bọt biển dán tường ô tô màu đen có độ nhớt cao keo dán tường keo dán tường keo liền mạch dày loại khuôn cắt xe hơi bọt biển mạnh keo dán cố định màu trắng Băng keo xốp đen 2 mặt băng dính xốp hai mặt
băng keo 2 mặt xốp mút Miloqi bọt xốp kết dính hai mặt mạnh mẽ bọt biển dán tường ô tô màu đen có độ nhớt cao keo dán tường keo dán tường keo liền mạch dày loại khuôn cắt xe hơi bọt biển mạnh keo dán cố định màu trắng Băng keo xốp đen 2 mặt băng dính xốp hai mặt
băng keo 2 mặt xốp mút Miloqi bọt xốp kết dính hai mặt mạnh mẽ bọt biển dán tường ô tô màu đen có độ nhớt cao keo dán tường keo dán tường keo liền mạch dày loại khuôn cắt xe hơi bọt biển mạnh keo dán cố định màu trắng Băng keo xốp đen 2 mặt băng dính xốp hai mặt
băng keo 2 mặt xốp mút Miloqi bọt xốp kết dính hai mặt mạnh mẽ bọt biển dán tường ô tô màu đen có độ nhớt cao keo dán tường keo dán tường keo liền mạch dày loại khuôn cắt xe hơi bọt biển mạnh keo dán cố định màu trắng Băng keo xốp đen 2 mặt băng dính xốp hai mặt
băng keo 2 mặt xốp mút Miloqi bọt xốp kết dính hai mặt mạnh mẽ bọt biển dán tường ô tô màu đen có độ nhớt cao keo dán tường keo dán tường keo liền mạch dày loại khuôn cắt xe hơi bọt biển mạnh keo dán cố định màu trắng Băng keo xốp đen 2 mặt băng dính xốp hai mặt
băng keo 2 mặt xốp mút Miloqi bọt xốp kết dính hai mặt mạnh mẽ bọt biển dán tường ô tô màu đen có độ nhớt cao keo dán tường keo dán tường keo liền mạch dày loại khuôn cắt xe hơi bọt biển mạnh keo dán cố định màu trắng Băng keo xốp đen 2 mặt băng dính xốp hai mặt
băng keo 2 mặt xốp mút Miloqi bọt xốp kết dính hai mặt mạnh mẽ bọt biển dán tường ô tô màu đen có độ nhớt cao keo dán tường keo dán tường keo liền mạch dày loại khuôn cắt xe hơi bọt biển mạnh keo dán cố định màu trắng Băng keo xốp đen 2 mặt băng dính xốp hai mặt
băng keo 2 mặt xốp mút Miloqi bọt xốp kết dính hai mặt mạnh mẽ bọt biển dán tường ô tô màu đen có độ nhớt cao keo dán tường keo dán tường keo liền mạch dày loại khuôn cắt xe hơi bọt biển mạnh keo dán cố định màu trắng Băng keo xốp đen 2 mặt băng dính xốp hai mặt
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 15 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Mi Leqi
Khoản mục: Băng keo hai mặt kiểu đục lỗ bọt tăng
Phân loại màu sắc: Đường kính 3,0 cm * 40 miếng [tròn / trắng] Đường kính 3,0 cm * 40 miếng [tròn / đen] Đường kính 5,0 cm * 40 miếng [tròn / trắng] Đường kính 5,0 cm * 40 miếng [Tròn / Đen] Chiều rộng 2,0 cm * Chiều dài 2,5 cm * 40 miếng [Vuông / Trắng] Chiều rộng 2,0 cm * Chiều dài 2,5 cm * 40 miếng [Hình vuông / Đen] Chiều rộng 4,0 cm * Chiều dài 4,0 cm * 40 miếng [Hình vuông / Trắng] rộng 4,0 cm * dài 4,0 cm * 40 miếng [vuông / đen] rộng 6,1cm * dài 7,8cm * 40 miếng [vuông / trắng] rộng 6,1cm * dài 7,8cm * 40 miếng [vuông / đen] rộng 20cm * dài 20 Cm * 10 miếng [vuông / đen ]
Nhà sản xuất: Shenzhen Standard Adhesive Co., Ltd.
băng keo 2 mặt xốp mút Miloqi bọt xốp kết dính hai mặt mạnh mẽ bọt biển dán tường ô tô màu đen có độ nhớt cao keo dán tường keo dán tường keo liền mạch dày loại khuôn cắt xe hơi bọt biển mạnh keo dán cố định màu trắng Băng keo xốp đen 2 mặt băng dính xốp hai mặt băng keo 2 mặt xốp mút Miloqi bọt xốp kết dính hai mặt mạnh mẽ bọt biển dán tường ô tô màu đen có độ nhớt cao keo dán tường keo dán tường keo liền mạch dày loại khuôn cắt xe hơi bọt biển mạnh keo dán cố định màu trắng Băng keo xốp đen 2 mặt băng dính xốp hai mặt băng keo 2 mặt xốp mút Miloqi bọt xốp kết dính hai mặt mạnh mẽ bọt biển dán tường ô tô màu đen có độ nhớt cao keo dán tường keo dán tường keo liền mạch dày loại khuôn cắt xe hơi bọt biển mạnh keo dán cố định màu trắng Băng keo xốp đen 2 mặt băng dính xốp hai mặt băng keo 2 mặt xốp mút Miloqi bọt xốp kết dính hai mặt mạnh mẽ bọt biển dán tường ô tô màu đen có độ nhớt cao keo dán tường keo dán tường keo liền mạch dày loại khuôn cắt xe hơi bọt biển mạnh keo dán cố định màu trắng Băng keo xốp đen 2 mặt băng dính xốp hai mặt băng keo 2 mặt xốp mút Miloqi bọt xốp kết dính hai mặt mạnh mẽ bọt biển dán tường ô tô màu đen có độ nhớt cao keo dán tường keo dán tường keo liền mạch dày loại khuôn cắt xe hơi bọt biển mạnh keo dán cố định màu trắng Băng keo xốp đen 2 mặt băng dính xốp hai mặt băng keo 2 mặt xốp mút Miloqi bọt xốp kết dính hai mặt mạnh mẽ bọt biển dán tường ô tô màu đen có độ nhớt cao keo dán tường keo dán tường keo liền mạch dày loại khuôn cắt xe hơi bọt biển mạnh keo dán cố định màu trắng Băng keo xốp đen 2 mặt băng dính xốp hai mặt băng keo 2 mặt xốp mút Miloqi bọt xốp kết dính hai mặt mạnh mẽ bọt biển dán tường ô tô màu đen có độ nhớt cao keo dán tường keo dán tường keo liền mạch dày loại khuôn cắt xe hơi bọt biển mạnh keo dán cố định màu trắng Băng keo xốp đen 2 mặt băng dính xốp hai mặt băng keo 2 mặt xốp mút Miloqi bọt xốp kết dính hai mặt mạnh mẽ bọt biển dán tường ô tô màu đen có độ nhớt cao keo dán tường keo dán tường keo liền mạch dày loại khuôn cắt xe hơi bọt biển mạnh keo dán cố định màu trắng Băng keo xốp đen 2 mặt băng dính xốp hai mặt băng keo 2 mặt xốp mút Miloqi bọt xốp kết dính hai mặt mạnh mẽ bọt biển dán tường ô tô màu đen có độ nhớt cao keo dán tường keo dán tường keo liền mạch dày loại khuôn cắt xe hơi bọt biển mạnh keo dán cố định màu trắng Băng keo xốp đen 2 mặt băng dính xốp hai mặt băng keo 2 mặt xốp mút Miloqi bọt xốp kết dính hai mặt mạnh mẽ bọt biển dán tường ô tô màu đen có độ nhớt cao keo dán tường keo dán tường keo liền mạch dày loại khuôn cắt xe hơi bọt biển mạnh keo dán cố định màu trắng Băng keo xốp đen 2 mặt băng dính xốp hai mặt

0965.68.68.11