Băng keo bằng đồng dẫn điện hai mặt hướng dẫn đôi đồng nguyên chất cao su tự dính độ nhớt cao bằng đồng giấy dính giấy một mặt Tín hiệu kết dính Củng cố lá chắn băng keo siêu mỏng dán nhiệt độ cao 0,065mm

MÃ SẢN PHẨM: TD-537684299910
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
194,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 7 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 米乐奇
货号: T065双-50
胶带类型: 胶带
颜色分类: (样品款)50mm*1米长 5mm宽*25米 8mm宽*25米 10mm宽*25米 12mm宽*25米 15mm宽*25米 18mm宽*25米 20mm宽*25米 25mm宽*25米 30mm宽*25米 40mm宽*25米 5mm宽*50米 8mm宽*50米 10mm宽*50米 12mm宽*50米 15mm宽*50米 20mm宽*50米 25mm宽*50米 30mm宽*50米 40mm宽*50米 50mm宽*50米 单导联系客服
生产企业: 深圳市标质胶粘制品有限公司
Băng keo bằng đồng dẫn điện hai mặt hướng dẫn đôi đồng nguyên chất cao su tự dính độ nhớt cao bằng đồng giấy dính giấy một mặt Tín hiệu kết dính Củng cố lá chắn băng keo siêu mỏng dán nhiệt độ cao 0,065mm Băng keo bằng đồng dẫn điện hai mặt hướng dẫn đôi đồng nguyên chất cao su tự dính độ nhớt cao bằng đồng giấy dính giấy một mặt Tín hiệu kết dính Củng cố lá chắn băng keo siêu mỏng dán nhiệt độ cao 0,065mm Băng keo bằng đồng dẫn điện hai mặt hướng dẫn đôi đồng nguyên chất cao su tự dính độ nhớt cao bằng đồng giấy dính giấy một mặt Tín hiệu kết dính Củng cố lá chắn băng keo siêu mỏng dán nhiệt độ cao 0,065mm Băng keo bằng đồng dẫn điện hai mặt hướng dẫn đôi đồng nguyên chất cao su tự dính độ nhớt cao bằng đồng giấy dính giấy một mặt Tín hiệu kết dính Củng cố lá chắn băng keo siêu mỏng dán nhiệt độ cao 0,065mm Băng keo bằng đồng dẫn điện hai mặt hướng dẫn đôi đồng nguyên chất cao su tự dính độ nhớt cao bằng đồng giấy dính giấy một mặt Tín hiệu kết dính Củng cố lá chắn băng keo siêu mỏng dán nhiệt độ cao 0,065mm Băng keo bằng đồng dẫn điện hai mặt hướng dẫn đôi đồng nguyên chất cao su tự dính độ nhớt cao bằng đồng giấy dính giấy một mặt Tín hiệu kết dính Củng cố lá chắn băng keo siêu mỏng dán nhiệt độ cao 0,065mm Băng keo bằng đồng dẫn điện hai mặt hướng dẫn đôi đồng nguyên chất cao su tự dính độ nhớt cao bằng đồng giấy dính giấy một mặt Tín hiệu kết dính Củng cố lá chắn băng keo siêu mỏng dán nhiệt độ cao 0,065mm Băng keo bằng đồng dẫn điện hai mặt hướng dẫn đôi đồng nguyên chất cao su tự dính độ nhớt cao bằng đồng giấy dính giấy một mặt Tín hiệu kết dính Củng cố lá chắn băng keo siêu mỏng dán nhiệt độ cao 0,065mm Băng keo bằng đồng dẫn điện hai mặt hướng dẫn đôi đồng nguyên chất cao su tự dính độ nhớt cao bằng đồng giấy dính giấy một mặt Tín hiệu kết dính Củng cố lá chắn băng keo siêu mỏng dán nhiệt độ cao 0,065mm Băng keo bằng đồng dẫn điện hai mặt hướng dẫn đôi đồng nguyên chất cao su tự dính độ nhớt cao bằng đồng giấy dính giấy một mặt Tín hiệu kết dính Củng cố lá chắn băng keo siêu mỏng dán nhiệt độ cao 0,065mm Băng keo bằng đồng dẫn điện hai mặt hướng dẫn đôi đồng nguyên chất cao su tự dính độ nhớt cao bằng đồng giấy dính giấy một mặt Tín hiệu kết dính Củng cố lá chắn băng keo siêu mỏng dán nhiệt độ cao 0,065mm Băng keo bằng đồng dẫn điện hai mặt hướng dẫn đôi đồng nguyên chất cao su tự dính độ nhớt cao bằng đồng giấy dính giấy một mặt Tín hiệu kết dính Củng cố lá chắn băng keo siêu mỏng dán nhiệt độ cao 0,065mm

0965.68.68.11