băng keo xốp vàng Miloqi mạnh vừa và cao mật độ cao miếng bọt biển mềm màu đen khối lớn lót hộp quà đóng gói Vật liệu tự làm chất liệu làm đầy chống va đập chống bụi cách âm đệm cách nhiệt miếng bọt biển mỏng miếng bọt biển miếng đệm dày băng dính xốp vàng Băng dính xốp dán tường

MÃ SẢN PHẨM: TD-640751885843
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
272,000 đ
Phân loại màu:
	băng keo xốp vàng	 Miloqi mạnh vừa và cao mật độ cao miếng bọt biển mềm màu đen khối lớn lót hộp quà đóng gói Vật liệu tự làm chất liệu làm đầy chống va đập chống bụi cách âm đệm cách nhiệt miếng bọt biển mỏng miếng bọt biển miếng đệm dày 	băng dính xốp vàng	 Băng dính xốp dán tường
	băng keo xốp vàng	 Miloqi mạnh vừa và cao mật độ cao miếng bọt biển mềm màu đen khối lớn lót hộp quà đóng gói Vật liệu tự làm chất liệu làm đầy chống va đập chống bụi cách âm đệm cách nhiệt miếng bọt biển mỏng miếng bọt biển miếng đệm dày 	băng dính xốp vàng	 Băng dính xốp dán tường
	băng keo xốp vàng	 Miloqi mạnh vừa và cao mật độ cao miếng bọt biển mềm màu đen khối lớn lót hộp quà đóng gói Vật liệu tự làm chất liệu làm đầy chống va đập chống bụi cách âm đệm cách nhiệt miếng bọt biển mỏng miếng bọt biển miếng đệm dày 	băng dính xốp vàng	 Băng dính xốp dán tường
	băng keo xốp vàng	 Miloqi mạnh vừa và cao mật độ cao miếng bọt biển mềm màu đen khối lớn lót hộp quà đóng gói Vật liệu tự làm chất liệu làm đầy chống va đập chống bụi cách âm đệm cách nhiệt miếng bọt biển mỏng miếng bọt biển miếng đệm dày 	băng dính xốp vàng	 Băng dính xốp dán tường
	băng keo xốp vàng	 Miloqi mạnh vừa và cao mật độ cao miếng bọt biển mềm màu đen khối lớn lót hộp quà đóng gói Vật liệu tự làm chất liệu làm đầy chống va đập chống bụi cách âm đệm cách nhiệt miếng bọt biển mỏng miếng bọt biển miếng đệm dày 	băng dính xốp vàng	 Băng dính xốp dán tường
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 15 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Mi Leqi
Khoản mục: Hộp loại B
Phân loại màu: dài 2 m * rộng 1 m * dày 0,5 cm dài 2 m * rộng 1 m * dày 1,0 cm dài 2 m * rộng 1 m * dày 2,0 cm dài 2 m * rộng 1 m * dày 3,0 cm dài 2 m * Rộng 1m * dày 5,0cm
Nhà sản xuất: Shenzhen Standard Adhesive Products Co., Ltd.
	băng keo xốp vàng	 Miloqi mạnh vừa và cao mật độ cao miếng bọt biển mềm màu đen khối lớn lót hộp quà đóng gói Vật liệu tự làm chất liệu làm đầy chống va đập chống bụi cách âm đệm cách nhiệt miếng bọt biển mỏng miếng bọt biển miếng đệm dày 	băng dính xốp vàng	 Băng dính xốp dán tường 	băng keo xốp vàng	 Miloqi mạnh vừa và cao mật độ cao miếng bọt biển mềm màu đen khối lớn lót hộp quà đóng gói Vật liệu tự làm chất liệu làm đầy chống va đập chống bụi cách âm đệm cách nhiệt miếng bọt biển mỏng miếng bọt biển miếng đệm dày 	băng dính xốp vàng	 Băng dính xốp dán tường 	băng keo xốp vàng	 Miloqi mạnh vừa và cao mật độ cao miếng bọt biển mềm màu đen khối lớn lót hộp quà đóng gói Vật liệu tự làm chất liệu làm đầy chống va đập chống bụi cách âm đệm cách nhiệt miếng bọt biển mỏng miếng bọt biển miếng đệm dày 	băng dính xốp vàng	 Băng dính xốp dán tường 	băng keo xốp vàng	 Miloqi mạnh vừa và cao mật độ cao miếng bọt biển mềm màu đen khối lớn lót hộp quà đóng gói Vật liệu tự làm chất liệu làm đầy chống va đập chống bụi cách âm đệm cách nhiệt miếng bọt biển mỏng miếng bọt biển miếng đệm dày 	băng dính xốp vàng	 Băng dính xốp dán tường 	băng keo xốp vàng	 Miloqi mạnh vừa và cao mật độ cao miếng bọt biển mềm màu đen khối lớn lót hộp quà đóng gói Vật liệu tự làm chất liệu làm đầy chống va đập chống bụi cách âm đệm cách nhiệt miếng bọt biển mỏng miếng bọt biển miếng đệm dày 	băng dính xốp vàng	 Băng dính xốp dán tường 	băng keo xốp vàng	 Miloqi mạnh vừa và cao mật độ cao miếng bọt biển mềm màu đen khối lớn lót hộp quà đóng gói Vật liệu tự làm chất liệu làm đầy chống va đập chống bụi cách âm đệm cách nhiệt miếng bọt biển mỏng miếng bọt biển miếng đệm dày 	băng dính xốp vàng	 Băng dính xốp dán tường 	băng keo xốp vàng	 Miloqi mạnh vừa và cao mật độ cao miếng bọt biển mềm màu đen khối lớn lót hộp quà đóng gói Vật liệu tự làm chất liệu làm đầy chống va đập chống bụi cách âm đệm cách nhiệt miếng bọt biển mỏng miếng bọt biển miếng đệm dày 	băng dính xốp vàng	 Băng dính xốp dán tường 	băng keo xốp vàng	 Miloqi mạnh vừa và cao mật độ cao miếng bọt biển mềm màu đen khối lớn lót hộp quà đóng gói Vật liệu tự làm chất liệu làm đầy chống va đập chống bụi cách âm đệm cách nhiệt miếng bọt biển mỏng miếng bọt biển miếng đệm dày 	băng dính xốp vàng	 Băng dính xốp dán tường 	băng keo xốp vàng	 Miloqi mạnh vừa và cao mật độ cao miếng bọt biển mềm màu đen khối lớn lót hộp quà đóng gói Vật liệu tự làm chất liệu làm đầy chống va đập chống bụi cách âm đệm cách nhiệt miếng bọt biển mỏng miếng bọt biển miếng đệm dày 	băng dính xốp vàng	 Băng dính xốp dán tường 	băng keo xốp vàng	 Miloqi mạnh vừa và cao mật độ cao miếng bọt biển mềm màu đen khối lớn lót hộp quà đóng gói Vật liệu tự làm chất liệu làm đầy chống va đập chống bụi cách âm đệm cách nhiệt miếng bọt biển mỏng miếng bọt biển miếng đệm dày 	băng dính xốp vàng	 Băng dính xốp dán tường 	băng keo xốp vàng	 Miloqi mạnh vừa và cao mật độ cao miếng bọt biển mềm màu đen khối lớn lót hộp quà đóng gói Vật liệu tự làm chất liệu làm đầy chống va đập chống bụi cách âm đệm cách nhiệt miếng bọt biển mỏng miếng bọt biển miếng đệm dày 	băng dính xốp vàng	 Băng dính xốp dán tường 	băng keo xốp vàng	 Miloqi mạnh vừa và cao mật độ cao miếng bọt biển mềm màu đen khối lớn lót hộp quà đóng gói Vật liệu tự làm chất liệu làm đầy chống va đập chống bụi cách âm đệm cách nhiệt miếng bọt biển mỏng miếng bọt biển miếng đệm dày 	băng dính xốp vàng	 Băng dính xốp dán tường 	băng keo xốp vàng	 Miloqi mạnh vừa và cao mật độ cao miếng bọt biển mềm màu đen khối lớn lót hộp quà đóng gói Vật liệu tự làm chất liệu làm đầy chống va đập chống bụi cách âm đệm cách nhiệt miếng bọt biển mỏng miếng bọt biển miếng đệm dày 	băng dính xốp vàng	 Băng dính xốp dán tường 	băng keo xốp vàng	 Miloqi mạnh vừa và cao mật độ cao miếng bọt biển mềm màu đen khối lớn lót hộp quà đóng gói Vật liệu tự làm chất liệu làm đầy chống va đập chống bụi cách âm đệm cách nhiệt miếng bọt biển mỏng miếng bọt biển miếng đệm dày 	băng dính xốp vàng	 Băng dính xốp dán tường

0966.966.381