Băng keo y tế PU màng chống thấm màng dán nhà trong suốt ứng dụng dị ứng trong suốt Dán phòng tắm dùng một lần thoáng khí

MÃ SẢN PHẨM: TD-617131502446
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
229,000 đ
Phân loại màu:
Băng keo y tế PU màng chống thấm màng dán nhà trong suốt ứng dụng dị ứng trong suốt Dán phòng tắm dùng một lần thoáng khí
Băng keo y tế PU màng chống thấm màng dán nhà trong suốt ứng dụng dị ứng trong suốt Dán phòng tắm dùng một lần thoáng khí
Băng keo y tế PU màng chống thấm màng dán nhà trong suốt ứng dụng dị ứng trong suốt Dán phòng tắm dùng một lần thoáng khí
Băng keo y tế PU màng chống thấm màng dán nhà trong suốt ứng dụng dị ứng trong suốt Dán phòng tắm dùng một lần thoáng khí
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 8 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
型号: PU膜防水贴
品牌: 宋先生
产地: 山东
颜色分类: 宽5厘米x长5米(收藏送剪刀) 宽10厘米x长5米(收藏送剪刀) 宽15厘米x长5米(收藏送剪刀) 宽20厘米x长5米(收藏送剪刀)
生产企业: 青岛舒尔茨生物科技有限公司
执行标准号: 鲁青械备20190014号
增值服务: 正品保证
适用人群: 不限
疾病: 固定敷料
症状: 固定敷料
注册证号: 鲁青械备20190014号
选购热点: 防水保护敷料
医疗器械产品名称: 医用胶带
伤口敷料种类: 多聚膜类敷料
Băng keo y tế PU màng chống thấm màng dán nhà trong suốt ứng dụng dị ứng trong suốt Dán phòng tắm dùng một lần thoáng khí Băng keo y tế PU màng chống thấm màng dán nhà trong suốt ứng dụng dị ứng trong suốt Dán phòng tắm dùng một lần thoáng khí Băng keo y tế PU màng chống thấm màng dán nhà trong suốt ứng dụng dị ứng trong suốt Dán phòng tắm dùng một lần thoáng khí Băng keo y tế PU màng chống thấm màng dán nhà trong suốt ứng dụng dị ứng trong suốt Dán phòng tắm dùng một lần thoáng khí Băng keo y tế PU màng chống thấm màng dán nhà trong suốt ứng dụng dị ứng trong suốt Dán phòng tắm dùng một lần thoáng khí Băng keo y tế PU màng chống thấm màng dán nhà trong suốt ứng dụng dị ứng trong suốt Dán phòng tắm dùng một lần thoáng khí Băng keo y tế PU màng chống thấm màng dán nhà trong suốt ứng dụng dị ứng trong suốt Dán phòng tắm dùng một lần thoáng khí Băng keo y tế PU màng chống thấm màng dán nhà trong suốt ứng dụng dị ứng trong suốt Dán phòng tắm dùng một lần thoáng khí Băng keo y tế PU màng chống thấm màng dán nhà trong suốt ứng dụng dị ứng trong suốt Dán phòng tắm dùng một lần thoáng khí Băng keo y tế PU màng chống thấm màng dán nhà trong suốt ứng dụng dị ứng trong suốt Dán phòng tắm dùng một lần thoáng khí Băng keo y tế PU màng chống thấm màng dán nhà trong suốt ứng dụng dị ứng trong suốt Dán phòng tắm dùng một lần thoáng khí Băng keo y tế PU màng chống thấm màng dán nhà trong suốt ứng dụng dị ứng trong suốt Dán phòng tắm dùng một lần thoáng khí Băng keo y tế PU màng chống thấm màng dán nhà trong suốt ứng dụng dị ứng trong suốt Dán phòng tắm dùng một lần thoáng khí Băng keo y tế PU màng chống thấm màng dán nhà trong suốt ứng dụng dị ứng trong suốt Dán phòng tắm dùng một lần thoáng khí Băng keo y tế PU màng chống thấm màng dán nhà trong suốt ứng dụng dị ứng trong suốt Dán phòng tắm dùng một lần thoáng khí Băng keo y tế PU màng chống thấm màng dán nhà trong suốt ứng dụng dị ứng trong suốt Dán phòng tắm dùng một lần thoáng khí Băng keo y tế PU màng chống thấm màng dán nhà trong suốt ứng dụng dị ứng trong suốt Dán phòng tắm dùng một lần thoáng khí Băng keo y tế PU màng chống thấm màng dán nhà trong suốt ứng dụng dị ứng trong suốt Dán phòng tắm dùng một lần thoáng khí

0966.966.381