Băng keo chống thấm chất liệu vải tự dính sửa chữa ống nước băng keo chống dột siêu mạnh

MÃ SẢN PHẨM: TD-636004360123
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
218,000 đ
Phân loại màu:
Băng keo chống thấm chất liệu vải tự dính sửa chữa ống nước băng keo chống dột siêu mạnh
Băng keo chống thấm chất liệu vải tự dính sửa chữa ống nước băng keo chống dột siêu mạnh
Băng keo chống thấm chất liệu vải tự dính sửa chữa ống nước băng keo chống dột siêu mạnh
Băng keo chống thấm chất liệu vải tự dính sửa chữa ống nước băng keo chống dột siêu mạnh
Băng keo chống thấm chất liệu vải tự dính sửa chữa ống nước băng keo chống dột siêu mạnh
Băng keo chống thấm chất liệu vải tự dính sửa chữa ống nước băng keo chống dột siêu mạnh
Băng keo chống thấm chất liệu vải tự dính sửa chữa ống nước băng keo chống dột siêu mạnh
Băng keo chống thấm chất liệu vải tự dính sửa chữa ống nước băng keo chống dột siêu mạnh
Băng keo chống thấm chất liệu vải tự dính sửa chữa ống nước băng keo chống dột siêu mạnh
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 17 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 圆希
货号: 防水胶带
颜色分类: 强力胶带 5cm×1.5米 经典黑 强力胶带 5cm×1.5米 象牙白 强力胶带 5cm×1.5米 透明色 强力胶带 10cm×1.5米 经典黑 强力胶带 10cm×1.5米 象牙白 强力胶带 10cm×1.5米 透明色 强力胶带 20cm×1.5米 经典黑 强力胶带 20cm×1.5米 象牙白 强力胶带 20cm×1.5米 透明色
生产企业: 河南豫丹实业有限公司
上市时间: 2021-01-14
Băng keo chống thấm chất liệu vải tự dính sửa chữa ống nước băng keo chống dột siêu mạnh Băng keo chống thấm chất liệu vải tự dính sửa chữa ống nước băng keo chống dột siêu mạnh Băng keo chống thấm chất liệu vải tự dính sửa chữa ống nước băng keo chống dột siêu mạnh Băng keo chống thấm chất liệu vải tự dính sửa chữa ống nước băng keo chống dột siêu mạnh Băng keo chống thấm chất liệu vải tự dính sửa chữa ống nước băng keo chống dột siêu mạnh Băng keo chống thấm chất liệu vải tự dính sửa chữa ống nước băng keo chống dột siêu mạnh Băng keo chống thấm chất liệu vải tự dính sửa chữa ống nước băng keo chống dột siêu mạnh Băng keo chống thấm chất liệu vải tự dính sửa chữa ống nước băng keo chống dột siêu mạnh Băng keo chống thấm chất liệu vải tự dính sửa chữa ống nước băng keo chống dột siêu mạnh Băng keo chống thấm chất liệu vải tự dính sửa chữa ống nước băng keo chống dột siêu mạnh Băng keo chống thấm chất liệu vải tự dính sửa chữa ống nước băng keo chống dột siêu mạnh Băng keo chống thấm chất liệu vải tự dính sửa chữa ống nước băng keo chống dột siêu mạnh Băng keo chống thấm chất liệu vải tự dính sửa chữa ống nước băng keo chống dột siêu mạnh Băng keo chống thấm chất liệu vải tự dính sửa chữa ống nước băng keo chống dột siêu mạnh Băng keo chống thấm chất liệu vải tự dính sửa chữa ống nước băng keo chống dột siêu mạnh

0966.966.381