banh đá bóng tre em Bóng hoang, Đào tạo bóng rổ hạng nặng, Bóng Gravity, Bảy, Cửa hàng hàng đầu, Bóng ngoài trời, Bóng nặng, Chính thức, Mặc quả bóng đá futsal giá rẻ quả bóng đá rẻ Quả bóng

MÃ SẢN PHẨM: TD-633072942721
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
1,026,000 đ
Phân loại màu:
	banh đá bóng tre em	 Bóng hoang, Đào tạo bóng rổ hạng nặng, Bóng Gravity, Bảy, Cửa hàng hàng đầu, Bóng ngoài trời, Bóng nặng, Chính thức, Mặc quả bóng đá futsal giá rẻ quả bóng đá rẻ
	banh đá bóng tre em	 Bóng hoang, Đào tạo bóng rổ hạng nặng, Bóng Gravity, Bảy, Cửa hàng hàng đầu, Bóng ngoài trời, Bóng nặng, Chính thức, Mặc quả bóng đá futsal giá rẻ quả bóng đá rẻ
	banh đá bóng tre em	 Bóng hoang, Đào tạo bóng rổ hạng nặng, Bóng Gravity, Bảy, Cửa hàng hàng đầu, Bóng ngoài trời, Bóng nặng, Chính thức, Mặc quả bóng đá futsal giá rẻ quả bóng đá rẻ
	banh đá bóng tre em	 Bóng hoang, Đào tạo bóng rổ hạng nặng, Bóng Gravity, Bảy, Cửa hàng hàng đầu, Bóng ngoài trời, Bóng nặng, Chính thức, Mặc quả bóng đá futsal giá rẻ quả bóng đá rẻ
Thông số kỹ thuật bóng rổ:
Bóng rổ số 7 (bóng tiêu chuẩn)
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 7 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: aroose
Chất liệu: PU
Phân loại màu: Bóng tập hạng nặng [1KG] Mới tập {spot} Bóng tập hạng nặng [1,36KG] Master {spot} Bóng tập hạng nặng [1KG] (mô hình trực tiếp) Bóng tập hạng nặng [1,36KG] (mô hình trực tiếp) Bất kỳ thứ gì có thể chụp ảnh Trong kho, giao hàng trực tiếp từ kho!
Thông số kỹ thuật bóng rổ: Bóng rổ số 7 (bóng tiêu chuẩn)
Mùa giải All-Star: 2010
Mã số: 202011301
Phân loại bóng: bóng rổ nói chung trong nhà và ngoài trời
Đội: All-Star Game
Số lượng nhãn dán: 9
	banh đá bóng tre em	 Bóng hoang, Đào tạo bóng rổ hạng nặng, Bóng Gravity, Bảy, Cửa hàng hàng đầu, Bóng ngoài trời, Bóng nặng, Chính thức, Mặc quả bóng đá futsal giá rẻ quả bóng đá rẻ 	banh đá bóng tre em	 Bóng hoang, Đào tạo bóng rổ hạng nặng, Bóng Gravity, Bảy, Cửa hàng hàng đầu, Bóng ngoài trời, Bóng nặng, Chính thức, Mặc quả bóng đá futsal giá rẻ quả bóng đá rẻ 	banh đá bóng tre em	 Bóng hoang, Đào tạo bóng rổ hạng nặng, Bóng Gravity, Bảy, Cửa hàng hàng đầu, Bóng ngoài trời, Bóng nặng, Chính thức, Mặc quả bóng đá futsal giá rẻ quả bóng đá rẻ 	banh đá bóng tre em	 Bóng hoang, Đào tạo bóng rổ hạng nặng, Bóng Gravity, Bảy, Cửa hàng hàng đầu, Bóng ngoài trời, Bóng nặng, Chính thức, Mặc quả bóng đá futsal giá rẻ quả bóng đá rẻ 	banh đá bóng tre em	 Bóng hoang, Đào tạo bóng rổ hạng nặng, Bóng Gravity, Bảy, Cửa hàng hàng đầu, Bóng ngoài trời, Bóng nặng, Chính thức, Mặc quả bóng đá futsal giá rẻ quả bóng đá rẻ 	banh đá bóng tre em	 Bóng hoang, Đào tạo bóng rổ hạng nặng, Bóng Gravity, Bảy, Cửa hàng hàng đầu, Bóng ngoài trời, Bóng nặng, Chính thức, Mặc quả bóng đá futsal giá rẻ quả bóng đá rẻ 	banh đá bóng tre em	 Bóng hoang, Đào tạo bóng rổ hạng nặng, Bóng Gravity, Bảy, Cửa hàng hàng đầu, Bóng ngoài trời, Bóng nặng, Chính thức, Mặc quả bóng đá futsal giá rẻ quả bóng đá rẻ

078.82.83.789