cửa sổ kín gió mạnh nặng sợi băng keo mô hình máy bay mô hình thiết bị lithium máy bay đóng đai cố định sửa chữa đường may bạt niêm phong cửa sổ bão không thấm nước băng gió lạnh

MÃ SẢN PHẨM: TD-631053630212
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
304,000 đ
Phân loại màu:
chiều rộng 25mm * chiều dài 25 m
chiều rộng 40mm * chiều dài 25 m
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 5 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 米乐奇
货号: f10
颜色分类: 25MM宽*25米长 40MM宽*25米长
生产企业: 深圳市标质胶粘制品有限公司
cửa sổ kín gió mạnh nặng sợi băng keo mô hình máy bay mô hình thiết bị lithium máy bay đóng đai cố định sửa chữa đường may bạt niêm phong cửa sổ bão không thấm nước băng gió lạnh cửa sổ kín gió mạnh nặng sợi băng keo mô hình máy bay mô hình thiết bị lithium máy bay đóng đai cố định sửa chữa đường may bạt niêm phong cửa sổ bão không thấm nước băng gió lạnh cửa sổ kín gió mạnh nặng sợi băng keo mô hình máy bay mô hình thiết bị lithium máy bay đóng đai cố định sửa chữa đường may bạt niêm phong cửa sổ bão không thấm nước băng gió lạnh cửa sổ kín gió mạnh nặng sợi băng keo mô hình máy bay mô hình thiết bị lithium máy bay đóng đai cố định sửa chữa đường may bạt niêm phong cửa sổ bão không thấm nước băng gió lạnh cửa sổ kín gió mạnh nặng sợi băng keo mô hình máy bay mô hình thiết bị lithium máy bay đóng đai cố định sửa chữa đường may bạt niêm phong cửa sổ bão không thấm nước băng gió lạnh cửa sổ kín gió mạnh nặng sợi băng keo mô hình máy bay mô hình thiết bị lithium máy bay đóng đai cố định sửa chữa đường may bạt niêm phong cửa sổ bão không thấm nước băng gió lạnh cửa sổ kín gió mạnh nặng sợi băng keo mô hình máy bay mô hình thiết bị lithium máy bay đóng đai cố định sửa chữa đường may bạt niêm phong cửa sổ bão không thấm nước băng gió lạnh cửa sổ kín gió mạnh nặng sợi băng keo mô hình máy bay mô hình thiết bị lithium máy bay đóng đai cố định sửa chữa đường may bạt niêm phong cửa sổ bão không thấm nước băng gió lạnh cửa sổ kín gió mạnh nặng sợi băng keo mô hình máy bay mô hình thiết bị lithium máy bay đóng đai cố định sửa chữa đường may bạt niêm phong cửa sổ bão không thấm nước băng gió lạnh cửa sổ kín gió mạnh nặng sợi băng keo mô hình máy bay mô hình thiết bị lithium máy bay đóng đai cố định sửa chữa đường may bạt niêm phong cửa sổ bão không thấm nước băng gió lạnh cửa sổ kín gió mạnh nặng sợi băng keo mô hình máy bay mô hình thiết bị lithium máy bay đóng đai cố định sửa chữa đường may bạt niêm phong cửa sổ bão không thấm nước băng gió lạnh cửa sổ kín gió mạnh nặng sợi băng keo mô hình máy bay mô hình thiết bị lithium máy bay đóng đai cố định sửa chữa đường may bạt niêm phong cửa sổ bão không thấm nước băng gió lạnh cửa sổ kín gió mạnh nặng sợi băng keo mô hình máy bay mô hình thiết bị lithium máy bay đóng đai cố định sửa chữa đường may bạt niêm phong cửa sổ bão không thấm nước băng gió lạnh

0966.966.381