GM đảo ngược quan điểm camera hình ảnh sau khi thủng nét đêm tầm nhìn IR LED với chống thấm nước 18,5 22,5 Camera lùi

MÃ SẢN PHẨM: TD-555807513854
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
411,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 13 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 凯派
型号: 通用打孔
功能: 夜视
颜色分类: 不带灯高清款(孔径18.5mm) 不带灯高清(孔径22.5mm) 带LED灯高清(孔径18.5mm) 带LED灯高清(孔径22.5mm) 红外线高清(孔径28mm) 红外线高清(孔径18.5mm) 红外线高清(孔径22.5mm) 新款星光夜视超高清(18.5mm) 新款星光夜视超高清(22.5mm) 安卓大屏AHD高清通道(孔径18.5mm) 鱼眼镜头普通高清款(18.5mm) 鱼眼镜头无光夜视款(18.5mm)
图像传感器: CMOS3089
是否自动感光: 是
是否自动调焦: 是
适用对象: 通用
视角: 170°
GM đảo ngược quan điểm camera hình ảnh sau khi thủng nét đêm tầm nhìn IR LED với chống thấm nước 18,5 22,5 GM đảo ngược quan điểm camera hình ảnh sau khi thủng nét đêm tầm nhìn IR LED với chống thấm nước 18,5 22,5 GM đảo ngược quan điểm camera hình ảnh sau khi thủng nét đêm tầm nhìn IR LED với chống thấm nước 18,5 22,5 GM đảo ngược quan điểm camera hình ảnh sau khi thủng nét đêm tầm nhìn IR LED với chống thấm nước 18,5 22,5 GM đảo ngược quan điểm camera hình ảnh sau khi thủng nét đêm tầm nhìn IR LED với chống thấm nước 18,5 22,5 GM đảo ngược quan điểm camera hình ảnh sau khi thủng nét đêm tầm nhìn IR LED với chống thấm nước 18,5 22,5 GM đảo ngược quan điểm camera hình ảnh sau khi thủng nét đêm tầm nhìn IR LED với chống thấm nước 18,5 22,5 GM đảo ngược quan điểm camera hình ảnh sau khi thủng nét đêm tầm nhìn IR LED với chống thấm nước 18,5 22,5 GM đảo ngược quan điểm camera hình ảnh sau khi thủng nét đêm tầm nhìn IR LED với chống thấm nước 18,5 22,5 GM đảo ngược quan điểm camera hình ảnh sau khi thủng nét đêm tầm nhìn IR LED với chống thấm nước 18,5 22,5 GM đảo ngược quan điểm camera hình ảnh sau khi thủng nét đêm tầm nhìn IR LED với chống thấm nước 18,5 22,5 GM đảo ngược quan điểm camera hình ảnh sau khi thủng nét đêm tầm nhìn IR LED với chống thấm nước 18,5 22,5 GM đảo ngược quan điểm camera hình ảnh sau khi thủng nét đêm tầm nhìn IR LED với chống thấm nước 18,5 22,5 GM đảo ngược quan điểm camera hình ảnh sau khi thủng nét đêm tầm nhìn IR LED với chống thấm nước 18,5 22,5 GM đảo ngược quan điểm camera hình ảnh sau khi thủng nét đêm tầm nhìn IR LED với chống thấm nước 18,5 22,5

078.82.83.789