GY-31/GY-33 TCS34725 với ống kính góc rộng TCS3200D/TCS230 Cảm biến nhận dạng màu cảm biến màu sắc tcs3200 Cảm biến màu sắc

MÃ SẢN PHẨM: TD-39968576205
Free Shipping
295,000 đ
Phân loại màu:
GY-31/GY-33 TCS34725 với ống kính góc rộng TCS3200D/TCS230 Cảm biến nhận dạng màu cảm biến màu sắc tcs3200
GY-31/GY-33 TCS34725 với ống kính góc rộng TCS3200D/TCS230 Cảm biến nhận dạng màu cảm biến màu sắc tcs3200
GY-31/GY-33 TCS34725 với ống kính góc rộng TCS3200D/TCS230 Cảm biến nhận dạng màu cảm biến màu sắc tcs3200
GY-31/GY-33 TCS34725 với ống kính góc rộng TCS3200D/TCS230 Cảm biến nhận dạng màu cảm biến màu sắc tcs3200
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 10 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Mingwu Electronics
Phân loại màu: Đen PCB trắng PCB GY-31 GY-33 PCB đen với góc rộng

0965.68.68.11