Hai mặt đồng lá băng hướng dẫn băng đồng tín hiệu dày băng đồng tăng cường đồng che chắn điện từ lá bo mạch điện thoại băng giấy đồng làm mát lá nhiệt độ tấm băng keo dẫn điện

MÃ SẢN PHẨM: TD-630995330673
Free Shipping
299,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 28 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 米乐奇
货号: T01双-25米
颜色分类: 5mm宽*25米 8mm宽*25米 10mm宽*25米 15mm宽*25米 20mm宽*25米 25mm宽*25米 30mm宽*25米 35mm宽*25米 40mm宽*25米 45mm宽*25米 50mm宽*25米 100mm宽*25米
生产企业: 深圳市标质胶粘制品有限公司
Hai mặt đồng lá băng hướng dẫn băng đồng tín hiệu dày băng đồng tăng cường đồng che chắn điện từ lá bo mạch điện thoại băng giấy đồng làm mát lá nhiệt độ tấm băng keo dẫn điện
Hai mặt đồng lá băng hướng dẫn băng đồng tín hiệu dày băng đồng tăng cường đồng che chắn điện từ lá bo mạch điện thoại băng giấy đồng làm mát lá nhiệt độ tấm băng keo dẫn điện
Hai mặt đồng lá băng hướng dẫn băng đồng tín hiệu dày băng đồng tăng cường đồng che chắn điện từ lá bo mạch điện thoại băng giấy đồng làm mát lá nhiệt độ tấm băng keo dẫn điện
Hai mặt đồng lá băng hướng dẫn băng đồng tín hiệu dày băng đồng tăng cường đồng che chắn điện từ lá bo mạch điện thoại băng giấy đồng làm mát lá nhiệt độ tấm băng keo dẫn điện
Hai mặt đồng lá băng hướng dẫn băng đồng tín hiệu dày băng đồng tăng cường đồng che chắn điện từ lá bo mạch điện thoại băng giấy đồng làm mát lá nhiệt độ tấm băng keo dẫn điện
Hai mặt đồng lá băng hướng dẫn băng đồng tín hiệu dày băng đồng tăng cường đồng che chắn điện từ lá bo mạch điện thoại băng giấy đồng làm mát lá nhiệt độ tấm băng keo dẫn điện
Hai mặt đồng lá băng hướng dẫn băng đồng tín hiệu dày băng đồng tăng cường đồng che chắn điện từ lá bo mạch điện thoại băng giấy đồng làm mát lá nhiệt độ tấm băng keo dẫn điện
Hai mặt đồng lá băng hướng dẫn băng đồng tín hiệu dày băng đồng tăng cường đồng che chắn điện từ lá bo mạch điện thoại băng giấy đồng làm mát lá nhiệt độ tấm băng keo dẫn điện
Hai mặt đồng lá băng hướng dẫn băng đồng tín hiệu dày băng đồng tăng cường đồng che chắn điện từ lá bo mạch điện thoại băng giấy đồng làm mát lá nhiệt độ tấm băng keo dẫn điện
Hai mặt đồng lá băng hướng dẫn băng đồng tín hiệu dày băng đồng tăng cường đồng che chắn điện từ lá bo mạch điện thoại băng giấy đồng làm mát lá nhiệt độ tấm băng keo dẫn điện

0965.68.68.11