Haino Medical Medal Parm loại PE trong suốt Vô hình dị ứng chống thương áp băng nhạy cảm áp suất 24 khối lượng

MÃ SẢN PHẨM: TD-555897315163
Free Shipping
270,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 10 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
急救用品类型: 其他
品牌: 海氏海诺
产地: 中国
上市时间: 2017年春季
货号: pe1.25x3
吊牌价: 19
Haino Medical Medal Parm loại PE trong suốt Vô hình dị ứng chống thương áp băng nhạy cảm áp suất 24 khối lượng
Haino Medical Medal Parm loại PE trong suốt Vô hình dị ứng chống thương áp băng nhạy cảm áp suất 24 khối lượng
Haino Medical Medal Parm loại PE trong suốt Vô hình dị ứng chống thương áp băng nhạy cảm áp suất 24 khối lượng
Haino Medical Medal Parm loại PE trong suốt Vô hình dị ứng chống thương áp băng nhạy cảm áp suất 24 khối lượng

0965.68.68.11