Bạc đạn 6308 6309 6310 6311 6312 6313 6314 6315 ZZ RS Vòng bi ổ trục Vòng bi

MÃ SẢN PHẨM: TD-567275113291
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
109,000 đ
Đường kính (mm):
khác
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 15 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: XTABZC
型号: 6310
厚度(mm): 其他
颜色分类: 哈尔滨-6308--RS胶盖 哈尔滨-6309--RS胶盖 哈尔滨-6310--RS胶盖 哈尔滨-6311--RS胶盖 哈尔滨-6312--RS胶盖 哈尔滨-6313--RS胶盖 哈尔滨-6314--RS胶盖 哈尔滨-6315--RS胶盖 哈尔滨-6308--ZZ铁盖 哈尔滨-6309--ZZ铁盖 哈尔滨-6310--ZZ铁盖 哈尔滨-6311--ZZ铁盖 哈尔滨-6312--ZZ铁盖 哈尔滨-6313--ZZ铁盖 哈尔滨-6314--ZZ铁盖 哈尔滨-6315--ZZ铁盖 6308--RS胶盖高速电机安邦单盒 6309--RS胶盖高速电机安邦单盒 6310--RS胶盖高速电机安邦单盒 6311--RS胶盖高速电机安邦单盒 6312--RS胶盖高速电机安邦单盒 6313--RS胶盖高速电机安邦单盒 6314--RS胶盖高速电机安邦单盒 8888--安邦高速电机轴承
是否标准件: 标准件
滚动体列数: 单列
是否进口: 国产
滚动轴承座材质:: 轴承钢
内径(mm): 其他
Bạc đạn 6308 6309 6310 6311 6312 6313 6314 6315 ZZ RS Vòng bi ổ trục Bạc đạn 6308 6309 6310 6311 6312 6313 6314 6315 ZZ RS Vòng bi ổ trục Bạc đạn 6308 6309 6310 6311 6312 6313 6314 6315 ZZ RS Vòng bi ổ trục Bạc đạn 6308 6309 6310 6311 6312 6313 6314 6315 ZZ RS Vòng bi ổ trục Bạc đạn 6308 6309 6310 6311 6312 6313 6314 6315 ZZ RS Vòng bi ổ trục Bạc đạn 6308 6309 6310 6311 6312 6313 6314 6315 ZZ RS Vòng bi ổ trục Bạc đạn 6308 6309 6310 6311 6312 6313 6314 6315 ZZ RS Vòng bi ổ trục Bạc đạn 6308 6309 6310 6311 6312 6313 6314 6315 ZZ RS Vòng bi ổ trục Bạc đạn 6308 6309 6310 6311 6312 6313 6314 6315 ZZ RS Vòng bi ổ trục

0966.966.381