Bạc đạn 7000 7001 7002 7003 7004 7005 7006 7007 7008AC bạc đạn cầu Vòng bi

MÃ SẢN PHẨM: TD-597316337359
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
108,000 đ
Đường kính (mm):
khác
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 5 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: HRB
型号: 7000
厚度(mm): 其他
颜色分类: 7001AC普通【内径12】 7002AC普通【内径15】 7003AC普通【内径17】 7004AC普通【内径20】 7005AC普通【内径25】 7006AC普通【内径30】 7007AC普通【内径35】 7008AC普通【内径40】 7009AC普通【内径45】 7001AC进口质量【内径12】 7002AC进口质量【内径15】 7003AC进口质量【内径17】 7004AC进口质量【内径20】 7005AC进口质量【内径25】 7006AC进口质量【内径30】 7007AC进口质量【内径35】 7008AC进口质量【内径40】 7009AC进口质量【内径45】 7000AC普通【内径10】 7000AC进口质量【内径10】
是否标准件: 标准件
滚动体列数: 单列
是否进口: 国产
滚动轴承座材质:: 轴承钢
内径(mm): 其他
Bạc đạn 7000 7001 7002 7003 7004 7005 7006 7007 7008AC bạc đạn cầu Bạc đạn 7000 7001 7002 7003 7004 7005 7006 7007 7008AC bạc đạn cầu Bạc đạn 7000 7001 7002 7003 7004 7005 7006 7007 7008AC bạc đạn cầu Bạc đạn 7000 7001 7002 7003 7004 7005 7006 7007 7008AC bạc đạn cầu Bạc đạn 7000 7001 7002 7003 7004 7005 7006 7007 7008AC bạc đạn cầu Bạc đạn 7000 7001 7002 7003 7004 7005 7006 7007 7008AC bạc đạn cầu Bạc đạn 7000 7001 7002 7003 7004 7005 7006 7007 7008AC bạc đạn cầu Bạc đạn 7000 7001 7002 7003 7004 7005 7006 7007 7008AC bạc đạn cầu Bạc đạn 7000 7001 7002 7003 7004 7005 7006 7007 7008AC bạc đạn cầu

0966.966.381