Harbor Guage Polyurethane Lớp phủ không thấm nước Asphalt Vật liệu không thấm nước Mái Crack Chất liệu đào tạo không thấm nước Keo chống thấm

MÃ SẢN PHẨM: TD-44947748722
Free Shipping
1,886,000 đ
Phân loại màu:
[Mái nhà, phổ quát] Polyurethane nước đen 15kg (khoảng 20 mét vuông)
[Mái nhà, Universal] Polyurethane nước đen 30kg (khoảng 40 mét vuông)
[Tường ngoại thất, phòng tắm đặc biệt] Polyurethane trong suốt 10kg trong suốt (khoảng 30 mét vuông)
[Tường ngoại thất, phòng tắm đặc biệt] 20kg polyurethane trong suốt trong suốt (khoảng 60 mét vuông)
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 30 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 房屋卫士
型号: FWWS-GCSX
容量: 其他
产地: 中国大陆
省份: 上海市
地市: 上海市
颜色分类: 【屋顶、外墙通用】15kg黑色水性聚氨酯(约20平米) 【屋顶、外墙通用】30kg黑色水性聚氨酯(约40平米) 【外墙、卫生间专用】10kg透明水性聚氨酯(约30平米) 【外墙、卫生间专用】20kg透明水性聚氨酯(约60平米)
涂料光泽: 高光
Harbor Guage Polyurethane Lớp phủ không thấm nước Asphalt Vật liệu không thấm nước Mái Crack Chất liệu đào tạo không thấm nước Keo chống thấm
Harbor Guage Polyurethane Lớp phủ không thấm nước Asphalt Vật liệu không thấm nước Mái Crack Chất liệu đào tạo không thấm nước Keo chống thấm
Harbor Guage Polyurethane Lớp phủ không thấm nước Asphalt Vật liệu không thấm nước Mái Crack Chất liệu đào tạo không thấm nước Keo chống thấm
Harbor Guage Polyurethane Lớp phủ không thấm nước Asphalt Vật liệu không thấm nước Mái Crack Chất liệu đào tạo không thấm nước Keo chống thấm
Harbor Guage Polyurethane Lớp phủ không thấm nước Asphalt Vật liệu không thấm nước Mái Crack Chất liệu đào tạo không thấm nước Keo chống thấm
Harbor Guage Polyurethane Lớp phủ không thấm nước Asphalt Vật liệu không thấm nước Mái Crack Chất liệu đào tạo không thấm nước Keo chống thấm
Harbor Guage Polyurethane Lớp phủ không thấm nước Asphalt Vật liệu không thấm nước Mái Crack Chất liệu đào tạo không thấm nước Keo chống thấm
Harbor Guage Polyurethane Lớp phủ không thấm nước Asphalt Vật liệu không thấm nước Mái Crack Chất liệu đào tạo không thấm nước Keo chống thấm
Harbor Guage Polyurethane Lớp phủ không thấm nước Asphalt Vật liệu không thấm nước Mái Crack Chất liệu đào tạo không thấm nước Keo chống thấm
Harbor Guage Polyurethane Lớp phủ không thấm nước Asphalt Vật liệu không thấm nước Mái Crack Chất liệu đào tạo không thấm nước Keo chống thấm
Harbor Guage Polyurethane Lớp phủ không thấm nước Asphalt Vật liệu không thấm nước Mái Crack Chất liệu đào tạo không thấm nước Keo chống thấm
Harbor Guage Polyurethane Lớp phủ không thấm nước Asphalt Vật liệu không thấm nước Mái Crack Chất liệu đào tạo không thấm nước Keo chống thấm
Harbor Guage Polyurethane Lớp phủ không thấm nước Asphalt Vật liệu không thấm nước Mái Crack Chất liệu đào tạo không thấm nước Keo chống thấm
Harbor Guage Polyurethane Lớp phủ không thấm nước Asphalt Vật liệu không thấm nước Mái Crack Chất liệu đào tạo không thấm nước Keo chống thấm
Harbor Guage Polyurethane Lớp phủ không thấm nước Asphalt Vật liệu không thấm nước Mái Crack Chất liệu đào tạo không thấm nước Keo chống thấm
Harbor Guage Polyurethane Lớp phủ không thấm nước Asphalt Vật liệu không thấm nước Mái Crack Chất liệu đào tạo không thấm nước Keo chống thấm
Harbor Guage Polyurethane Lớp phủ không thấm nước Asphalt Vật liệu không thấm nước Mái Crack Chất liệu đào tạo không thấm nước Keo chống thấm

0965.68.68.11