Hiệu quả túi đóng gói chân không cho túi nhựa bao bì thực phẩm tờ niêm phong túi nén texture trái cây tươi

MÃ SẢN PHẨM: TD-609925479385
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
1,092,000 đ
Số lượng các mảnh:
1
Phân loại màu:
Hiệu quả túi đóng gói chân không cho túi nhựa bao bì thực phẩm tờ niêm phong túi nén texture trái cây tươi
Hiệu quả túi đóng gói chân không cho túi nhựa bao bì thực phẩm tờ niêm phong túi nén texture trái cây tươi
Hiệu quả túi đóng gói chân không cho túi nhựa bao bì thực phẩm tờ niêm phong túi nén texture trái cây tươi
Hiệu quả túi đóng gói chân không cho túi nhựa bao bì thực phẩm tờ niêm phong túi nén texture trái cây tươi
Hiệu quả túi đóng gói chân không cho túi nhựa bao bì thực phẩm tờ niêm phong túi nén texture trái cây tươi
Hiệu quả túi đóng gói chân không cho túi nhựa bao bì thực phẩm tờ niêm phong túi nén texture trái cây tươi
Hiệu quả túi đóng gói chân không cho túi nhựa bao bì thực phẩm tờ niêm phong túi nén texture trái cây tươi
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 17 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: Deli/得力
产地: 中国大陆
尺寸: 20CMX20M
件数: 1
颜色分类: 20*25CM(50片)14911 22*30CM(50片)14912 28*35CM(50片)14913 30CM*5M 1卷/盒 14915 15*20CM(50片)14916 30*40CM(50片)14917 25CM*5M 1卷/盒 14914
货号: 14911
Hiệu quả túi đóng gói chân không cho túi nhựa bao bì thực phẩm tờ niêm phong túi nén texture trái cây tươi Hiệu quả túi đóng gói chân không cho túi nhựa bao bì thực phẩm tờ niêm phong túi nén texture trái cây tươi Hiệu quả túi đóng gói chân không cho túi nhựa bao bì thực phẩm tờ niêm phong túi nén texture trái cây tươi Hiệu quả túi đóng gói chân không cho túi nhựa bao bì thực phẩm tờ niêm phong túi nén texture trái cây tươi Hiệu quả túi đóng gói chân không cho túi nhựa bao bì thực phẩm tờ niêm phong túi nén texture trái cây tươi Hiệu quả túi đóng gói chân không cho túi nhựa bao bì thực phẩm tờ niêm phong túi nén texture trái cây tươi Hiệu quả túi đóng gói chân không cho túi nhựa bao bì thực phẩm tờ niêm phong túi nén texture trái cây tươi Hiệu quả túi đóng gói chân không cho túi nhựa bao bì thực phẩm tờ niêm phong túi nén texture trái cây tươi Hiệu quả túi đóng gói chân không cho túi nhựa bao bì thực phẩm tờ niêm phong túi nén texture trái cây tươi Hiệu quả túi đóng gói chân không cho túi nhựa bao bì thực phẩm tờ niêm phong túi nén texture trái cây tươi Hiệu quả túi đóng gói chân không cho túi nhựa bao bì thực phẩm tờ niêm phong túi nén texture trái cây tươi Hiệu quả túi đóng gói chân không cho túi nhựa bao bì thực phẩm tờ niêm phong túi nén texture trái cây tươi Hiệu quả túi đóng gói chân không cho túi nhựa bao bì thực phẩm tờ niêm phong túi nén texture trái cây tươi

0966.966.381