HP 7612 HP rộng định dạng A3 màu máy in phun bản fax quét tự động không dây duplex

MÃ SẢN PHẨM: TD-563088078174
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
8,260,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 9 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: HP/惠普
惠普型号: 7612
类型: 喷墨
接口类型: USB 以太网
颜色分类: 惠普7612打印机 惠普7720打印机
最大打印幅面: A3
是否支持自动双面打印: 是
套餐: 官方标配 套餐一
版本类型: 港澳台
适用场景: 商务办公 家用学生
耗材类型: 分体式墨盒
墨盒类型: 一体式墨盒
远程打印方式: 云打印
HP 7612 HP rộng định dạng A3 màu máy in phun bản fax quét tự động không dây duplex HP 7612 HP rộng định dạng A3 màu máy in phun bản fax quét tự động không dây duplex HP 7612 HP rộng định dạng A3 màu máy in phun bản fax quét tự động không dây duplex HP 7612 HP rộng định dạng A3 màu máy in phun bản fax quét tự động không dây duplex HP 7612 HP rộng định dạng A3 màu máy in phun bản fax quét tự động không dây duplex HP 7612 HP rộng định dạng A3 màu máy in phun bản fax quét tự động không dây duplex HP 7612 HP rộng định dạng A3 màu máy in phun bản fax quét tự động không dây duplex HP 7612 HP rộng định dạng A3 màu máy in phun bản fax quét tự động không dây duplex HP 7612 HP rộng định dạng A3 màu máy in phun bản fax quét tự động không dây duplex HP 7612 HP rộng định dạng A3 màu máy in phun bản fax quét tự động không dây duplex HP 7612 HP rộng định dạng A3 màu máy in phun bản fax quét tự động không dây duplex HP 7612 HP rộng định dạng A3 màu máy in phun bản fax quét tự động không dây duplex HP 7612 HP rộng định dạng A3 màu máy in phun bản fax quét tự động không dây duplex HP 7612 HP rộng định dạng A3 màu máy in phun bản fax quét tự động không dây duplex HP 7612 HP rộng định dạng A3 màu máy in phun bản fax quét tự động không dây duplex HP 7612 HP rộng định dạng A3 màu máy in phun bản fax quét tự động không dây duplex HP 7612 HP rộng định dạng A3 màu máy in phun bản fax quét tự động không dây duplex HP 7612 HP rộng định dạng A3 màu máy in phun bản fax quét tự động không dây duplex HP 7612 HP rộng định dạng A3 màu máy in phun bản fax quét tự động không dây duplex

078.82.83.789