Hướng dẫn đôi băng bằng đồng Băng dính một mặt dính tự dính dính hai mặt dẫn điện giấy lá chống nhiễu lá chắn điện từ tản nhiệt nhiệt độ cao chống tĩnh điện lá với tấm đồng dày 0,1mm

MÃ SẢN PHẨM: TD-649377834227
Free Shipping
203,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 21 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 象梦鸣
货号: TB-011
胶带类型: 胶带
颜色分类: 散卖 50mm宽*1米0.1mm 散卖 100mm宽*1米0.1mm 5mm宽x50米0.1mm厚 8mm宽x50米0.1mm厚 10mm宽x50米0.1mm厚 12mm宽x50米0.1mm厚 15mm宽x50米0.1mm厚 20mm宽x50米0.1mm厚 25mm宽x50米0.1mm厚 30mm宽x50米0.1mm厚 35mm宽x50米0.1mm厚 40mm宽x50米0.1mm厚 45mm宽x50米0.1mm厚 50mm宽x50米0.1mm厚 100mm宽x50米0.1mm厚 5mm宽x25米0.1mm厚 10mm宽x25米0.1mm厚 15mm宽x25米0.1mm厚 20mm宽x25米0.1mm厚 25mm宽x25米0.1mm厚 30mm宽x25米0.1mm厚 40mm宽x25米0.1mm厚 50mm宽x25米0.1mm厚 100mm宽x25米0.1mm厚
生产企业: 东莞市创优胶粘带有限公司
Hướng dẫn đôi băng bằng đồng Băng dính một mặt dính tự dính dính hai mặt dẫn điện giấy lá chống nhiễu lá chắn điện từ tản nhiệt nhiệt độ cao chống tĩnh điện lá với tấm đồng dày 0,1mm
Hướng dẫn đôi băng bằng đồng Băng dính một mặt dính tự dính dính hai mặt dẫn điện giấy lá chống nhiễu lá chắn điện từ tản nhiệt nhiệt độ cao chống tĩnh điện lá với tấm đồng dày 0,1mm
Hướng dẫn đôi băng bằng đồng Băng dính một mặt dính tự dính dính hai mặt dẫn điện giấy lá chống nhiễu lá chắn điện từ tản nhiệt nhiệt độ cao chống tĩnh điện lá với tấm đồng dày 0,1mm
Hướng dẫn đôi băng bằng đồng Băng dính một mặt dính tự dính dính hai mặt dẫn điện giấy lá chống nhiễu lá chắn điện từ tản nhiệt nhiệt độ cao chống tĩnh điện lá với tấm đồng dày 0,1mm
Hướng dẫn đôi băng bằng đồng Băng dính một mặt dính tự dính dính hai mặt dẫn điện giấy lá chống nhiễu lá chắn điện từ tản nhiệt nhiệt độ cao chống tĩnh điện lá với tấm đồng dày 0,1mm
Hướng dẫn đôi băng bằng đồng Băng dính một mặt dính tự dính dính hai mặt dẫn điện giấy lá chống nhiễu lá chắn điện từ tản nhiệt nhiệt độ cao chống tĩnh điện lá với tấm đồng dày 0,1mm
Hướng dẫn đôi băng bằng đồng Băng dính một mặt dính tự dính dính hai mặt dẫn điện giấy lá chống nhiễu lá chắn điện từ tản nhiệt nhiệt độ cao chống tĩnh điện lá với tấm đồng dày 0,1mm

0965.68.68.11