HVHA Bạc ion Chất kháng khuẩn Chất lỏng thông thường Thái Lan Xịt nhuộm mụn trứng cá

MÃ SẢN PHẨM: TD-586393144887
Free Shipping
564,000 đ
Phân loại màu:
HVHA Bạc ion Chất kháng khuẩn Chất lỏng thông thường Thái Lan Xịt nhuộm mụn trứng cá
HVHA Bạc ion Chất kháng khuẩn Chất lỏng thông thường Thái Lan Xịt nhuộm mụn trứng cá
HVHA Bạc ion Chất kháng khuẩn Chất lỏng thông thường Thái Lan Xịt nhuộm mụn trứng cá
HVHA Bạc ion Chất kháng khuẩn Chất lỏng thông thường Thái Lan Xịt nhuộm mụn trứng cá
HVHA Bạc ion Chất kháng khuẩn Chất lỏng thông thường Thái Lan Xịt nhuộm mụn trứng cá
HVHA Bạc ion Chất kháng khuẩn Chất lỏng thông thường Thái Lan Xịt nhuộm mụn trứng cá
HVHA Bạc ion Chất kháng khuẩn Chất lỏng thông thường Thái Lan Xịt nhuộm mụn trứng cá
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 28 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 佰德斯尔
产地: 中国
颜色分类: 佰德斯尔外用离子抗菌敷料 30ML/瓶 佰德斯尔抗菌敷料30ML/瓶+盐水清洗液100ml/瓶 HVHA银离子胶体喷剂 20ml/瓶 HVHA银离子胶体喷剂40ml/瓶 HVHA银离子胶体喷剂60ml/瓶 HVHA银离子胶体喷剂 100ml/瓶 HVHA医用生物胶体分散剂 200ml/瓶
规格: 各种
生产企业: 佰德斯尔
适用人群: 见说明书
保健用品产品名称: 银离子抑菌液
HVHA Bạc ion Chất kháng khuẩn Chất lỏng thông thường Thái Lan Xịt nhuộm mụn trứng cá
HVHA Bạc ion Chất kháng khuẩn Chất lỏng thông thường Thái Lan Xịt nhuộm mụn trứng cá
HVHA Bạc ion Chất kháng khuẩn Chất lỏng thông thường Thái Lan Xịt nhuộm mụn trứng cá
HVHA Bạc ion Chất kháng khuẩn Chất lỏng thông thường Thái Lan Xịt nhuộm mụn trứng cá
HVHA Bạc ion Chất kháng khuẩn Chất lỏng thông thường Thái Lan Xịt nhuộm mụn trứng cá
HVHA Bạc ion Chất kháng khuẩn Chất lỏng thông thường Thái Lan Xịt nhuộm mụn trứng cá
HVHA Bạc ion Chất kháng khuẩn Chất lỏng thông thường Thái Lan Xịt nhuộm mụn trứng cá
HVHA Bạc ion Chất kháng khuẩn Chất lỏng thông thường Thái Lan Xịt nhuộm mụn trứng cá
HVHA Bạc ion Chất kháng khuẩn Chất lỏng thông thường Thái Lan Xịt nhuộm mụn trứng cá
HVHA Bạc ion Chất kháng khuẩn Chất lỏng thông thường Thái Lan Xịt nhuộm mụn trứng cá
HVHA Bạc ion Chất kháng khuẩn Chất lỏng thông thường Thái Lan Xịt nhuộm mụn trứng cá

0965.68.68.11