Kapton Pi Màu vàng ngón tay vàng chịu nhiệt độ cao đối với chống ăn mòn chống ăn mòn chống cháy không còn dư băng bảng mạch pin đóng gói lò nướng điện thoại di động chịu nhiệt trên băng keo cố định

MÃ SẢN PHẨM: TD-592218965414
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
188,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 27 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: SZFY
货号: 7413
颜色分类: 5MM宽*30码长 8MM宽*30码长 10MM宽*30码长 12MM宽*30码长 15MM宽*30码长 18MM宽*30码长 20MM宽*30码长 25MM宽*30码长 30MM宽*30码长 40MM宽*30码长 50MM宽*30码长 60MM宽*30码长 80MM宽*30码长 100MM宽*30码长 8MM宽*100米长 10MM宽*100米长 12MM宽*100米长 15MM宽*100米长 18MM宽*100米长 20MM宽*100米长 25MM宽*100米长 30MM宽*100米长 40MM宽*100米长 50MM宽*100米长
生产企业: 深圳市龙辉工业材料有限公司
Kapton Pi Màu vàng ngón tay vàng chịu nhiệt độ cao đối với chống ăn mòn chống ăn mòn chống cháy không còn dư băng bảng mạch pin đóng gói lò nướng điện thoại di động chịu nhiệt trên băng keo cố định Kapton Pi Màu vàng ngón tay vàng chịu nhiệt độ cao đối với chống ăn mòn chống ăn mòn chống cháy không còn dư băng bảng mạch pin đóng gói lò nướng điện thoại di động chịu nhiệt trên băng keo cố định Kapton Pi Màu vàng ngón tay vàng chịu nhiệt độ cao đối với chống ăn mòn chống ăn mòn chống cháy không còn dư băng bảng mạch pin đóng gói lò nướng điện thoại di động chịu nhiệt trên băng keo cố định Kapton Pi Màu vàng ngón tay vàng chịu nhiệt độ cao đối với chống ăn mòn chống ăn mòn chống cháy không còn dư băng bảng mạch pin đóng gói lò nướng điện thoại di động chịu nhiệt trên băng keo cố định Kapton Pi Màu vàng ngón tay vàng chịu nhiệt độ cao đối với chống ăn mòn chống ăn mòn chống cháy không còn dư băng bảng mạch pin đóng gói lò nướng điện thoại di động chịu nhiệt trên băng keo cố định Kapton Pi Màu vàng ngón tay vàng chịu nhiệt độ cao đối với chống ăn mòn chống ăn mòn chống cháy không còn dư băng bảng mạch pin đóng gói lò nướng điện thoại di động chịu nhiệt trên băng keo cố định Kapton Pi Màu vàng ngón tay vàng chịu nhiệt độ cao đối với chống ăn mòn chống ăn mòn chống cháy không còn dư băng bảng mạch pin đóng gói lò nướng điện thoại di động chịu nhiệt trên băng keo cố định Kapton Pi Màu vàng ngón tay vàng chịu nhiệt độ cao đối với chống ăn mòn chống ăn mòn chống cháy không còn dư băng bảng mạch pin đóng gói lò nướng điện thoại di động chịu nhiệt trên băng keo cố định Kapton Pi Màu vàng ngón tay vàng chịu nhiệt độ cao đối với chống ăn mòn chống ăn mòn chống cháy không còn dư băng bảng mạch pin đóng gói lò nướng điện thoại di động chịu nhiệt trên băng keo cố định Kapton Pi Màu vàng ngón tay vàng chịu nhiệt độ cao đối với chống ăn mòn chống ăn mòn chống cháy không còn dư băng bảng mạch pin đóng gói lò nướng điện thoại di động chịu nhiệt trên băng keo cố định Kapton Pi Màu vàng ngón tay vàng chịu nhiệt độ cao đối với chống ăn mòn chống ăn mòn chống cháy không còn dư băng bảng mạch pin đóng gói lò nướng điện thoại di động chịu nhiệt trên băng keo cố định Kapton Pi Màu vàng ngón tay vàng chịu nhiệt độ cao đối với chống ăn mòn chống ăn mòn chống cháy không còn dư băng bảng mạch pin đóng gói lò nướng điện thoại di động chịu nhiệt trên băng keo cố định Kapton Pi Màu vàng ngón tay vàng chịu nhiệt độ cao đối với chống ăn mòn chống ăn mòn chống cháy không còn dư băng bảng mạch pin đóng gói lò nướng điện thoại di động chịu nhiệt trên băng keo cố định Kapton Pi Màu vàng ngón tay vàng chịu nhiệt độ cao đối với chống ăn mòn chống ăn mòn chống cháy không còn dư băng bảng mạch pin đóng gói lò nướng điện thoại di động chịu nhiệt trên băng keo cố định Kapton Pi Màu vàng ngón tay vàng chịu nhiệt độ cao đối với chống ăn mòn chống ăn mòn chống cháy không còn dư băng bảng mạch pin đóng gói lò nướng điện thoại di động chịu nhiệt trên băng keo cố định Kapton Pi Màu vàng ngón tay vàng chịu nhiệt độ cao đối với chống ăn mòn chống ăn mòn chống cháy không còn dư băng bảng mạch pin đóng gói lò nướng điện thoại di động chịu nhiệt trên băng keo cố định Kapton Pi Màu vàng ngón tay vàng chịu nhiệt độ cao đối với chống ăn mòn chống ăn mòn chống cháy không còn dư băng bảng mạch pin đóng gói lò nướng điện thoại di động chịu nhiệt trên băng keo cố định Kapton Pi Màu vàng ngón tay vàng chịu nhiệt độ cao đối với chống ăn mòn chống ăn mòn chống cháy không còn dư băng bảng mạch pin đóng gói lò nướng điện thoại di động chịu nhiệt trên băng keo cố định Kapton Pi Màu vàng ngón tay vàng chịu nhiệt độ cao đối với chống ăn mòn chống ăn mòn chống cháy không còn dư băng bảng mạch pin đóng gói lò nướng điện thoại di động chịu nhiệt trên băng keo cố định

0966.966.381