0.08mm nhôm dày lá nhiệt độ nước bẫy băng lửa, nhiệt kín lá băng lá 50 m

MÃ SẢN PHẨM: TD-572826917568
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
219,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 29 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
颜色分类: 图片规格:3.5厘米宽*50米长 1厘米宽*50米长*2卷 1.5厘米宽*50米长*2卷 2厘米宽*50米长 2.5厘米宽*50米长 3厘米宽*50米长 4厘米宽*50米长 4.5厘米宽*50米长 4.8厘米宽*50米长 5厘米宽*50米长 5.5厘米宽*50米长 6厘米宽*50米长 7厘米宽*50米长 8厘米宽*50米长 9厘米宽*50米长 10厘米宽*50米长 20厘米宽*50米长 30厘米宽*50米长 50厘米宽*50米长 60厘米宽*50米长 80厘米宽*50米长 【1米宽*50米长】 其它规格请联系客服 连接厚度是0.08mm 其它联系客服
0.08mm nhôm dày lá nhiệt độ nước bẫy băng lửa, nhiệt kín lá băng lá 50 m 0.08mm nhôm dày lá nhiệt độ nước bẫy băng lửa, nhiệt kín lá băng lá 50 m 0.08mm nhôm dày lá nhiệt độ nước bẫy băng lửa, nhiệt kín lá băng lá 50 m 0.08mm nhôm dày lá nhiệt độ nước bẫy băng lửa, nhiệt kín lá băng lá 50 m

078.82.83.789