Hai mặt đồng dẫn lá đồng vận chuyển băng băng dẫn điện bán buôn 50mm băng tự che chắn

MÃ SẢN PHẨM: TD-531990004210
Free Shipping
227,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 10 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 德意胶带
货号: 铜箔胶带
颜色分类: 3mm宽*25米长*2卷 5mm宽*25米长*2卷 8mm宽*25米长*2卷 10mm宽*25米长*2卷 15mm宽*25米长 20mm宽*25米长 25mm宽*25米长 30mm宽*25米长 35mm宽*25米长 50mm宽*25米长 60mm宽*25米长 80mm宽*25米长 8mm宽*50米长 10mm宽*50米长 20mm宽*50米长 30mm宽*50米长 40mm宽*50米长 50mm宽*50米长 60mm宽*50米长
Hai mặt đồng dẫn lá đồng vận chuyển băng băng dẫn điện bán buôn 50mm băng tự che chắn
Hai mặt đồng dẫn lá đồng vận chuyển băng băng dẫn điện bán buôn 50mm băng tự che chắn
Hai mặt đồng dẫn lá đồng vận chuyển băng băng dẫn điện bán buôn 50mm băng tự che chắn
Hai mặt đồng dẫn lá đồng vận chuyển băng băng dẫn điện bán buôn 50mm băng tự che chắn
Hai mặt đồng dẫn lá đồng vận chuyển băng băng dẫn điện bán buôn 50mm băng tự che chắn
Hai mặt đồng dẫn lá đồng vận chuyển băng băng dẫn điện bán buôn 50mm băng tự che chắn
Hai mặt đồng dẫn lá đồng vận chuyển băng băng dẫn điện bán buôn 50mm băng tự che chắn

0965.68.68.11