10 khối lượng y tế Cotton cao su vải cao su dán tay crack Convergence thoáng khí áp lực nhạy cảm dính băng dính cố định băng keo

MÃ SẢN PHẨM: TD-590088727299
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
218,000 đ
Phân loại màu:
10 khối lượng y tế Cotton cao su vải cao su dán tay crack Convergence thoáng khí áp lực nhạy cảm dính băng dính cố định băng keo
10 khối lượng y tế Cotton cao su vải cao su dán tay crack Convergence thoáng khí áp lực nhạy cảm dính băng dính cố định băng keo
10 khối lượng y tế Cotton cao su vải cao su dán tay crack Convergence thoáng khí áp lực nhạy cảm dính băng dính cố định băng keo
10 khối lượng y tế Cotton cao su vải cao su dán tay crack Convergence thoáng khí áp lực nhạy cảm dính băng dính cố định băng keo
10 khối lượng y tế Cotton cao su vải cao su dán tay crack Convergence thoáng khí áp lực nhạy cảm dính băng dính cố định băng keo
10 khối lượng y tế Cotton cao su vải cao su dán tay crack Convergence thoáng khí áp lực nhạy cảm dính băng dính cố định băng keo
10 khối lượng y tế Cotton cao su vải cao su dán tay crack Convergence thoáng khí áp lực nhạy cảm dính băng dính cố định băng keo
10 khối lượng y tế Cotton cao su vải cao su dán tay crack Convergence thoáng khí áp lực nhạy cảm dính băng dính cố định băng keo
10 khối lượng y tế Cotton cao su vải cao su dán tay crack Convergence thoáng khí áp lực nhạy cảm dính băng dính cố định băng keo
10 khối lượng y tế Cotton cao su vải cao su dán tay crack Convergence thoáng khí áp lực nhạy cảm dính băng dính cố định băng keo
10 khối lượng y tế Cotton cao su vải cao su dán tay crack Convergence thoáng khí áp lực nhạy cảm dính băng dính cố định băng keo
10 khối lượng y tế Cotton cao su vải cao su dán tay crack Convergence thoáng khí áp lực nhạy cảm dính băng dính cố định băng keo
10 khối lượng y tế Cotton cao su vải cao su dán tay crack Convergence thoáng khí áp lực nhạy cảm dính băng dính cố định băng keo
10 khối lượng y tế Cotton cao su vải cao su dán tay crack Convergence thoáng khí áp lực nhạy cảm dính băng dính cố định băng keo
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 7 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
型号: 多种尺码
品牌: 安其生
材质: 棉布胶带
产地: 中国
颜色分类: 1x500cm【10卷/盒】 2x500cm【5卷/盒】 2.5x500cm【5卷/盒】 5x500cm【2卷/盒】 1.25x500cm【24卷/盒】 2.5x500cm【12卷/盒】 5x500cm【5卷/盒】 肤色1x300cm【10卷/盒】 肤色2x300cm【5卷/盒】 肤色2.5x300cm【5卷/盒】 肤色1.25x500cm【24卷/盒】 肤色2.5x500cm【12卷/盒】 肤色5x500cm【5卷/盒】 2.5x200cm/盒【3盒】独立装
生产企业: 上海优适卫生材料有限公司
执行标准号: 沪宝械备20150118号
增值服务: 正品
适用人群: 不限
疾病: 棉布胶带
症状: 棉布
注册证号: 沪宝械备20150118号
选购热点: 医用级棉布胶带
医疗器械产品名称: 棉布型胶带
10 khối lượng y tế Cotton cao su vải cao su dán tay crack Convergence thoáng khí áp lực nhạy cảm dính băng dính cố định băng keo 10 khối lượng y tế Cotton cao su vải cao su dán tay crack Convergence thoáng khí áp lực nhạy cảm dính băng dính cố định băng keo 10 khối lượng y tế Cotton cao su vải cao su dán tay crack Convergence thoáng khí áp lực nhạy cảm dính băng dính cố định băng keo 10 khối lượng y tế Cotton cao su vải cao su dán tay crack Convergence thoáng khí áp lực nhạy cảm dính băng dính cố định băng keo 10 khối lượng y tế Cotton cao su vải cao su dán tay crack Convergence thoáng khí áp lực nhạy cảm dính băng dính cố định băng keo 10 khối lượng y tế Cotton cao su vải cao su dán tay crack Convergence thoáng khí áp lực nhạy cảm dính băng dính cố định băng keo 10 khối lượng y tế Cotton cao su vải cao su dán tay crack Convergence thoáng khí áp lực nhạy cảm dính băng dính cố định băng keo 10 khối lượng y tế Cotton cao su vải cao su dán tay crack Convergence thoáng khí áp lực nhạy cảm dính băng dính cố định băng keo 10 khối lượng y tế Cotton cao su vải cao su dán tay crack Convergence thoáng khí áp lực nhạy cảm dính băng dính cố định băng keo 10 khối lượng y tế Cotton cao su vải cao su dán tay crack Convergence thoáng khí áp lực nhạy cảm dính băng dính cố định băng keo 10 khối lượng y tế Cotton cao su vải cao su dán tay crack Convergence thoáng khí áp lực nhạy cảm dính băng dính cố định băng keo 10 khối lượng y tế Cotton cao su vải cao su dán tay crack Convergence thoáng khí áp lực nhạy cảm dính băng dính cố định băng keo 10 khối lượng y tế Cotton cao su vải cao su dán tay crack Convergence thoáng khí áp lực nhạy cảm dính băng dính cố định băng keo 10 khối lượng y tế Cotton cao su vải cao su dán tay crack Convergence thoáng khí áp lực nhạy cảm dính băng dính cố định băng keo 10 khối lượng y tế Cotton cao su vải cao su dán tay crack Convergence thoáng khí áp lực nhạy cảm dính băng dính cố định băng keo

078.82.83.789