50 hộp! Hainos Haino Thuốc sáng tạo lớn không thấm nước và thoáng khí đính kèm rộng để tăng dán chân chống mòn

MÃ SẢN PHẨM: TD-585262981984
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
361,000 đ
Phân loại màu:
50 hộp [2 miếng / hộp] [mở rộng để tăng] [không thấm nước thoáng khí]
20 hộp [2 miếng / hộp] [mở rộng để tăng] [Thông gió không thấm nước]
30 hộp [2 miếng / hộp] [mở rộng] [thoáng khí không thấm nước]
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 22 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
型号: 2片/盒×10盒
品牌: 海氏海诺
产地: 青岛
颜色分类: 50盒装【2片/盒】【加宽加大】【透气防水】 20盒装【2片/盒】【加宽加大】【透气防水】 30盒装【2片/盒】【加宽加大】【透气防水】
生产企业: 青岛海诺生物工程有限公司
执行标准号: 鲁青械备20140025号
增值服务: 正品保证
适用人群: 通用
疾病: 伤口护理 肚脐贴
症状: 伤口护理 肚脐贴
注册证号: 鲁青械备20140025号
医疗器械产品名称: 超大型创口贴
包装规格: 2片/盒
创口贴种类: 超大型
50 hộp! Hainos Haino Thuốc sáng tạo lớn không thấm nước và thoáng khí đính kèm rộng để tăng dán chân chống mòn 50 hộp! Hainos Haino Thuốc sáng tạo lớn không thấm nước và thoáng khí đính kèm rộng để tăng dán chân chống mòn 50 hộp! Hainos Haino Thuốc sáng tạo lớn không thấm nước và thoáng khí đính kèm rộng để tăng dán chân chống mòn 50 hộp! Hainos Haino Thuốc sáng tạo lớn không thấm nước và thoáng khí đính kèm rộng để tăng dán chân chống mòn 50 hộp! Hainos Haino Thuốc sáng tạo lớn không thấm nước và thoáng khí đính kèm rộng để tăng dán chân chống mòn 50 hộp! Hainos Haino Thuốc sáng tạo lớn không thấm nước và thoáng khí đính kèm rộng để tăng dán chân chống mòn 50 hộp! Hainos Haino Thuốc sáng tạo lớn không thấm nước và thoáng khí đính kèm rộng để tăng dán chân chống mòn 50 hộp! Hainos Haino Thuốc sáng tạo lớn không thấm nước và thoáng khí đính kèm rộng để tăng dán chân chống mòn 50 hộp! Hainos Haino Thuốc sáng tạo lớn không thấm nước và thoáng khí đính kèm rộng để tăng dán chân chống mòn 50 hộp! Hainos Haino Thuốc sáng tạo lớn không thấm nước và thoáng khí đính kèm rộng để tăng dán chân chống mòn 50 hộp! Hainos Haino Thuốc sáng tạo lớn không thấm nước và thoáng khí đính kèm rộng để tăng dán chân chống mòn 50 hộp! Hainos Haino Thuốc sáng tạo lớn không thấm nước và thoáng khí đính kèm rộng để tăng dán chân chống mòn 50 hộp! Hainos Haino Thuốc sáng tạo lớn không thấm nước và thoáng khí đính kèm rộng để tăng dán chân chống mòn 50 hộp! Hainos Haino Thuốc sáng tạo lớn không thấm nước và thoáng khí đính kèm rộng để tăng dán chân chống mòn 50 hộp! Hainos Haino Thuốc sáng tạo lớn không thấm nước và thoáng khí đính kèm rộng để tăng dán chân chống mòn 50 hộp! Hainos Haino Thuốc sáng tạo lớn không thấm nước và thoáng khí đính kèm rộng để tăng dán chân chống mòn

0966.966.381