Hydae Hainino tạo ra y tế không thấm nước thoáng khí vết thương thẻ thẻ vượt qua dễ thương chống mòn chân căng thẳng Dừng chảy máu 100 miếng

MÃ SẢN PHẨM: TD-585264221482
Free Shipping
218,000 đ
Phân loại màu:
Hydae Hainino tạo ra y tế không thấm nước thoáng khí vết thương thẻ thẻ vượt qua dễ thương chống mòn chân căng thẳng Dừng chảy máu 100 miếng
Hydae Hainino tạo ra y tế không thấm nước thoáng khí vết thương thẻ thẻ vượt qua dễ thương chống mòn chân căng thẳng Dừng chảy máu 100 miếng
Hydae Hainino tạo ra y tế không thấm nước thoáng khí vết thương thẻ thẻ vượt qua dễ thương chống mòn chân căng thẳng Dừng chảy máu 100 miếng
Hydae Hainino tạo ra y tế không thấm nước thoáng khí vết thương thẻ thẻ vượt qua dễ thương chống mòn chân căng thẳng Dừng chảy máu 100 miếng
Hydae Hainino tạo ra y tế không thấm nước thoáng khí vết thương thẻ thẻ vượt qua dễ thương chống mòn chân căng thẳng Dừng chảy máu 100 miếng
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 7 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
型号: 100片/盒
品牌: 海氏海诺
产地: 青岛
颜色分类: 经济布基创可贴 100片/盒 卡通创可贴 100片/盒 高舒适创可贴 100片/盒 透明防水创可贴 100片/盒 超大创可贴 20片(10盒装)
生产企业: 青岛海诺生物工程有限公司
执行标准号: 鲁青械备20140025号
增值服务: 正品保证!
适用人群: 不限
疾病: 浅表性小创伤
症状: 擦伤
注册证号: 鲁青械备20140025号
医疗器械产品名称: 创口贴
包装规格: 100片/盒
创口贴种类: 不含药物
Hydae Hainino tạo ra y tế không thấm nước thoáng khí vết thương thẻ thẻ vượt qua dễ thương chống mòn chân căng thẳng Dừng chảy máu 100 miếng
Hydae Hainino tạo ra y tế không thấm nước thoáng khí vết thương thẻ thẻ vượt qua dễ thương chống mòn chân căng thẳng Dừng chảy máu 100 miếng
Hydae Hainino tạo ra y tế không thấm nước thoáng khí vết thương thẻ thẻ vượt qua dễ thương chống mòn chân căng thẳng Dừng chảy máu 100 miếng
Hydae Hainino tạo ra y tế không thấm nước thoáng khí vết thương thẻ thẻ vượt qua dễ thương chống mòn chân căng thẳng Dừng chảy máu 100 miếng
Hydae Hainino tạo ra y tế không thấm nước thoáng khí vết thương thẻ thẻ vượt qua dễ thương chống mòn chân căng thẳng Dừng chảy máu 100 miếng

0965.68.68.11