100 miếng kèn tròn y tế được tạo ra không thấm nước thoáng khí cho trẻ em vắc-xin Dễ thương Mụn trứng cá nhỏ

MÃ SẢN PHẨM: TD-592725429806
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
218,000 đ
Phân loại màu:
100 miếng kèn tròn y tế được tạo ra không thấm nước thoáng khí cho trẻ em vắc-xin Dễ thương Mụn trứng cá nhỏ
100 miếng kèn tròn y tế được tạo ra không thấm nước thoáng khí cho trẻ em vắc-xin Dễ thương Mụn trứng cá nhỏ
100 miếng kèn tròn y tế được tạo ra không thấm nước thoáng khí cho trẻ em vắc-xin Dễ thương Mụn trứng cá nhỏ
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 12 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
型号: 圆形防水
品牌: 安其生
产地: 中国
颜色分类: 100片/盒(买2送1) 酒精棉球108粒【消毒无残留】+圆形创可贴 酒精棉签100只【消毒无残留】+圆形创可贴
生产企业: 上海优适卫生材料有限公司
执行标准号: 沪宝械备20150118号
增值服务: 7天包退换
适用人群: 不限
疾病: 伤口护创
症状: 伤口护创
注册证号: 沪宝械备20150118号
医疗器械产品名称: 圆形创可贴
包装规格: 100片
创口贴种类: 防水透气
100 miếng kèn tròn y tế được tạo ra không thấm nước thoáng khí cho trẻ em vắc-xin Dễ thương Mụn trứng cá nhỏ 100 miếng kèn tròn y tế được tạo ra không thấm nước thoáng khí cho trẻ em vắc-xin Dễ thương Mụn trứng cá nhỏ 100 miếng kèn tròn y tế được tạo ra không thấm nước thoáng khí cho trẻ em vắc-xin Dễ thương Mụn trứng cá nhỏ 100 miếng kèn tròn y tế được tạo ra không thấm nước thoáng khí cho trẻ em vắc-xin Dễ thương Mụn trứng cá nhỏ 100 miếng kèn tròn y tế được tạo ra không thấm nước thoáng khí cho trẻ em vắc-xin Dễ thương Mụn trứng cá nhỏ 100 miếng kèn tròn y tế được tạo ra không thấm nước thoáng khí cho trẻ em vắc-xin Dễ thương Mụn trứng cá nhỏ 100 miếng kèn tròn y tế được tạo ra không thấm nước thoáng khí cho trẻ em vắc-xin Dễ thương Mụn trứng cá nhỏ 100 miếng kèn tròn y tế được tạo ra không thấm nước thoáng khí cho trẻ em vắc-xin Dễ thương Mụn trứng cá nhỏ 100 miếng kèn tròn y tế được tạo ra không thấm nước thoáng khí cho trẻ em vắc-xin Dễ thương Mụn trứng cá nhỏ 100 miếng kèn tròn y tế được tạo ra không thấm nước thoáng khí cho trẻ em vắc-xin Dễ thương Mụn trứng cá nhỏ 100 miếng kèn tròn y tế được tạo ra không thấm nước thoáng khí cho trẻ em vắc-xin Dễ thương Mụn trứng cá nhỏ 100 miếng kèn tròn y tế được tạo ra không thấm nước thoáng khí cho trẻ em vắc-xin Dễ thương Mụn trứng cá nhỏ

078.82.83.789