100 miếng Miếng dán vải cao su không dệt y tế Hongsheng Dán vải ba chiều Vast Chấn thương dán dán cố định Thắt lưng cao su trắng

MÃ SẢN PHẨM: TD-591021194137
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
218,000 đ
Phân loại màu:
100 miếng Miếng dán vải cao su không dệt y tế Hongsheng Dán vải ba chiều Vast Chấn thương dán dán cố định Thắt lưng cao su trắng
100 miếng Miếng dán vải cao su không dệt y tế Hongsheng Dán vải ba chiều Vast Chấn thương dán dán cố định Thắt lưng cao su trắng
100 miếng Miếng dán vải cao su không dệt y tế Hongsheng Dán vải ba chiều Vast Chấn thương dán dán cố định Thắt lưng cao su trắng
100 miếng Miếng dán vải cao su không dệt y tế Hongsheng Dán vải ba chiều Vast Chấn thương dán dán cố định Thắt lưng cao su trắng
100 miếng Miếng dán vải cao su không dệt y tế Hongsheng Dán vải ba chiều Vast Chấn thương dán dán cố định Thắt lưng cao su trắng
100 miếng Miếng dán vải cao su không dệt y tế Hongsheng Dán vải ba chiều Vast Chấn thương dán dán cố định Thắt lưng cao su trắng
100 miếng Miếng dán vải cao su không dệt y tế Hongsheng Dán vải ba chiều Vast Chấn thương dán dán cố định Thắt lưng cao su trắng
100 miếng Miếng dán vải cao su không dệt y tế Hongsheng Dán vải ba chiều Vast Chấn thương dán dán cố định Thắt lưng cao su trắng
100 miếng Miếng dán vải cao su không dệt y tế Hongsheng Dán vải ba chiều Vast Chấn thương dán dán cố định Thắt lưng cao su trắng
100 miếng Miếng dán vải cao su không dệt y tế Hongsheng Dán vải ba chiều Vast Chấn thương dán dán cố định Thắt lưng cao su trắng
100 miếng Miếng dán vải cao su không dệt y tế Hongsheng Dán vải ba chiều Vast Chấn thương dán dán cố định Thắt lưng cao su trắng
100 miếng Miếng dán vải cao su không dệt y tế Hongsheng Dán vải ba chiều Vast Chấn thương dán dán cố định Thắt lưng cao su trắng
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 18 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
型号: 多种宽度
品牌: 安其生
材质: 无纺布材质
产地: 中国
颜色分类: 安其生胶布5X1000cm【自由剪裁】 安其生胶布10X1000cm【自由剪裁】 安其生透气型7x7cm【100片/盒】 安其生透气型8x8cm【100片/盒】 安其生透气型10x10cm【100片/盒】 安其生透气型8x10cm【100片/盒】 安其生7x7cm(防水型 50片/盒) 安其生8x8cm(防水型 50片/盒) 安其生8x10cm(防水型 50片/盒) 安其生10x10m(防水型 50片/盒) 安其生10x12cm(防水型 50片/盒) 安其生12x12cm(防水型 50片/盒)
生产企业: 蚌埠崇迪生物科技有限公司
执行标准号: YZB/皖蚌0001-2012
增值服务: 正品保证
适用人群: 不限
疾病: 伤口固定
症状: 伤口固定
注册证号: 皖蚌械备20160002
选购热点: 医用透气胶带
医疗器械产品名称: 无纺布胶贴
100 miếng Miếng dán vải cao su không dệt y tế Hongsheng Dán vải ba chiều Vast Chấn thương dán dán cố định Thắt lưng cao su trắng 100 miếng Miếng dán vải cao su không dệt y tế Hongsheng Dán vải ba chiều Vast Chấn thương dán dán cố định Thắt lưng cao su trắng 100 miếng Miếng dán vải cao su không dệt y tế Hongsheng Dán vải ba chiều Vast Chấn thương dán dán cố định Thắt lưng cao su trắng 100 miếng Miếng dán vải cao su không dệt y tế Hongsheng Dán vải ba chiều Vast Chấn thương dán dán cố định Thắt lưng cao su trắng 100 miếng Miếng dán vải cao su không dệt y tế Hongsheng Dán vải ba chiều Vast Chấn thương dán dán cố định Thắt lưng cao su trắng 100 miếng Miếng dán vải cao su không dệt y tế Hongsheng Dán vải ba chiều Vast Chấn thương dán dán cố định Thắt lưng cao su trắng 100 miếng Miếng dán vải cao su không dệt y tế Hongsheng Dán vải ba chiều Vast Chấn thương dán dán cố định Thắt lưng cao su trắng 100 miếng Miếng dán vải cao su không dệt y tế Hongsheng Dán vải ba chiều Vast Chấn thương dán dán cố định Thắt lưng cao su trắng 100 miếng Miếng dán vải cao su không dệt y tế Hongsheng Dán vải ba chiều Vast Chấn thương dán dán cố định Thắt lưng cao su trắng 100 miếng Miếng dán vải cao su không dệt y tế Hongsheng Dán vải ba chiều Vast Chấn thương dán dán cố định Thắt lưng cao su trắng 100 miếng Miếng dán vải cao su không dệt y tế Hongsheng Dán vải ba chiều Vast Chấn thương dán dán cố định Thắt lưng cao su trắng 100 miếng Miếng dán vải cao su không dệt y tế Hongsheng Dán vải ba chiều Vast Chấn thương dán dán cố định Thắt lưng cao su trắng 100 miếng Miếng dán vải cao su không dệt y tế Hongsheng Dán vải ba chiều Vast Chấn thương dán dán cố định Thắt lưng cao su trắng 100 miếng Miếng dán vải cao su không dệt y tế Hongsheng Dán vải ba chiều Vast Chấn thương dán dán cố định Thắt lưng cao su trắng 100 miếng Miếng dán vải cao su không dệt y tế Hongsheng Dán vải ba chiều Vast Chấn thương dán dán cố định Thắt lưng cao su trắng 100 miếng Miếng dán vải cao su không dệt y tế Hongsheng Dán vải ba chiều Vast Chấn thương dán dán cố định Thắt lưng cao su trắng 100 miếng Miếng dán vải cao su không dệt y tế Hongsheng Dán vải ba chiều Vast Chấn thương dán dán cố định Thắt lưng cao su trắng 100 miếng Miếng dán vải cao su không dệt y tế Hongsheng Dán vải ba chiều Vast Chấn thương dán dán cố định Thắt lưng cao su trắng

0966.966.381