100mm nhôm dày lá băng mở rộng nhiệt độ cao tấm pin mặt trời Sun chống dầu băng cách nhiệt con dấu bếp gas mui xe thực phẩm hộ gia đình tự dính sợi thủy tinh lá không thấm nước băng

MÃ SẢN PHẨM: TD-624608418967
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
363,000 đ
Phân loại màu:
100mm nhôm dày lá băng mở rộng nhiệt độ cao tấm pin mặt trời Sun chống dầu băng cách nhiệt con dấu bếp gas mui xe thực phẩm hộ gia đình tự dính sợi thủy tinh lá không thấm nước băng
100mm nhôm dày lá băng mở rộng nhiệt độ cao tấm pin mặt trời Sun chống dầu băng cách nhiệt con dấu bếp gas mui xe thực phẩm hộ gia đình tự dính sợi thủy tinh lá không thấm nước băng
100mm nhôm dày lá băng mở rộng nhiệt độ cao tấm pin mặt trời Sun chống dầu băng cách nhiệt con dấu bếp gas mui xe thực phẩm hộ gia đình tự dính sợi thủy tinh lá không thấm nước băng
100mm nhôm dày lá băng mở rộng nhiệt độ cao tấm pin mặt trời Sun chống dầu băng cách nhiệt con dấu bếp gas mui xe thực phẩm hộ gia đình tự dính sợi thủy tinh lá không thấm nước băng
100mm nhôm dày lá băng mở rộng nhiệt độ cao tấm pin mặt trời Sun chống dầu băng cách nhiệt con dấu bếp gas mui xe thực phẩm hộ gia đình tự dính sợi thủy tinh lá không thấm nước băng
100mm nhôm dày lá băng mở rộng nhiệt độ cao tấm pin mặt trời Sun chống dầu băng cách nhiệt con dấu bếp gas mui xe thực phẩm hộ gia đình tự dính sợi thủy tinh lá không thấm nước băng
100mm nhôm dày lá băng mở rộng nhiệt độ cao tấm pin mặt trời Sun chống dầu băng cách nhiệt con dấu bếp gas mui xe thực phẩm hộ gia đình tự dính sợi thủy tinh lá không thấm nước băng
100mm nhôm dày lá băng mở rộng nhiệt độ cao tấm pin mặt trời Sun chống dầu băng cách nhiệt con dấu bếp gas mui xe thực phẩm hộ gia đình tự dính sợi thủy tinh lá không thấm nước băng
100mm nhôm dày lá băng mở rộng nhiệt độ cao tấm pin mặt trời Sun chống dầu băng cách nhiệt con dấu bếp gas mui xe thực phẩm hộ gia đình tự dính sợi thủy tinh lá không thấm nước băng
100mm nhôm dày lá băng mở rộng nhiệt độ cao tấm pin mặt trời Sun chống dầu băng cách nhiệt con dấu bếp gas mui xe thực phẩm hộ gia đình tự dính sợi thủy tinh lá không thấm nước băng
100mm nhôm dày lá băng mở rộng nhiệt độ cao tấm pin mặt trời Sun chống dầu băng cách nhiệt con dấu bếp gas mui xe thực phẩm hộ gia đình tự dính sợi thủy tinh lá không thấm nước băng
100mm nhôm dày lá băng mở rộng nhiệt độ cao tấm pin mặt trời Sun chống dầu băng cách nhiệt con dấu bếp gas mui xe thực phẩm hộ gia đình tự dính sợi thủy tinh lá không thấm nước băng
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 11 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 米乐奇
颜色分类: 10CM宽*20米长*0.06厚 20CM宽*20米长*0.06厚 10CM宽*50米长*0.06厚 20CM宽*50米长*0.06厚 10CM宽*20米长*0.1厚 20CM宽*20米长*0.1厚 10CM宽*50米长*0.1厚 20CM宽*50米长*0.1厚 10CM宽*20米长*0.15厚 20CM宽*20米长*0.15厚 10cm宽*50米长*玻纤款 20cm宽*50米长*玻纤款
生产企业: 深圳市标质胶粘制品有限公司
100mm nhôm dày lá băng mở rộng nhiệt độ cao tấm pin mặt trời Sun chống dầu băng cách nhiệt con dấu bếp gas mui xe thực phẩm hộ gia đình tự dính sợi thủy tinh lá không thấm nước băng 100mm nhôm dày lá băng mở rộng nhiệt độ cao tấm pin mặt trời Sun chống dầu băng cách nhiệt con dấu bếp gas mui xe thực phẩm hộ gia đình tự dính sợi thủy tinh lá không thấm nước băng 100mm nhôm dày lá băng mở rộng nhiệt độ cao tấm pin mặt trời Sun chống dầu băng cách nhiệt con dấu bếp gas mui xe thực phẩm hộ gia đình tự dính sợi thủy tinh lá không thấm nước băng 100mm nhôm dày lá băng mở rộng nhiệt độ cao tấm pin mặt trời Sun chống dầu băng cách nhiệt con dấu bếp gas mui xe thực phẩm hộ gia đình tự dính sợi thủy tinh lá không thấm nước băng 100mm nhôm dày lá băng mở rộng nhiệt độ cao tấm pin mặt trời Sun chống dầu băng cách nhiệt con dấu bếp gas mui xe thực phẩm hộ gia đình tự dính sợi thủy tinh lá không thấm nước băng 100mm nhôm dày lá băng mở rộng nhiệt độ cao tấm pin mặt trời Sun chống dầu băng cách nhiệt con dấu bếp gas mui xe thực phẩm hộ gia đình tự dính sợi thủy tinh lá không thấm nước băng 100mm nhôm dày lá băng mở rộng nhiệt độ cao tấm pin mặt trời Sun chống dầu băng cách nhiệt con dấu bếp gas mui xe thực phẩm hộ gia đình tự dính sợi thủy tinh lá không thấm nước băng

0966.966.381