20 viên! Hairino của Hainino Sáng tạo lớn y tế y tế thoáng khí đính kèm rộng để tăng nhãn dán rốn chống mòn chân

MÃ SẢN PHẨM: TD-631699265428
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
218,000 đ
Phân loại màu:
20 viên! Hairino của Hainino Sáng tạo lớn y tế y tế thoáng khí đính kèm rộng để tăng nhãn dán rốn chống mòn chân
20 viên! Hairino của Hainino Sáng tạo lớn y tế y tế thoáng khí đính kèm rộng để tăng nhãn dán rốn chống mòn chân
20 viên! Hairino của Hainino Sáng tạo lớn y tế y tế thoáng khí đính kèm rộng để tăng nhãn dán rốn chống mòn chân
20 viên! Hairino của Hainino Sáng tạo lớn y tế y tế thoáng khí đính kèm rộng để tăng nhãn dán rốn chống mòn chân
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 16 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
型号: 2片/盒,多盒装
品牌: 海氏海诺
产地: 中国
颜色分类: 18片/盒【异形组合 含特大号3片】 2片x5盒 共10片【加大号】 2片x10盒 共20片【加大号】 2片x5盒【加大号】+【碘伏棉签60支/罐】
生产企业: 青岛海诺生物工程有限公司
执行标准号: 鲁青械备20140025号
增值服务: 7天无理由退换货!
适用人群: 不限
疾病: 伤口护创/包扎固定
症状: 伤口护创/包扎固定
注册证号: 鲁青械备20140025号
医疗器械产品名称: 海氏海诺大号创口贴
包装规格: 2片/袋
创口贴种类: 弹性型 超大型
20 viên! Hairino của Hainino Sáng tạo lớn y tế y tế thoáng khí đính kèm rộng để tăng nhãn dán rốn chống mòn chân 20 viên! Hairino của Hainino Sáng tạo lớn y tế y tế thoáng khí đính kèm rộng để tăng nhãn dán rốn chống mòn chân 20 viên! Hairino của Hainino Sáng tạo lớn y tế y tế thoáng khí đính kèm rộng để tăng nhãn dán rốn chống mòn chân 20 viên! Hairino của Hainino Sáng tạo lớn y tế y tế thoáng khí đính kèm rộng để tăng nhãn dán rốn chống mòn chân 20 viên! Hairino của Hainino Sáng tạo lớn y tế y tế thoáng khí đính kèm rộng để tăng nhãn dán rốn chống mòn chân 20 viên! Hairino của Hainino Sáng tạo lớn y tế y tế thoáng khí đính kèm rộng để tăng nhãn dán rốn chống mòn chân 20 viên! Hairino của Hainino Sáng tạo lớn y tế y tế thoáng khí đính kèm rộng để tăng nhãn dán rốn chống mòn chân 20 viên! Hairino của Hainino Sáng tạo lớn y tế y tế thoáng khí đính kèm rộng để tăng nhãn dán rốn chống mòn chân 20 viên! Hairino của Hainino Sáng tạo lớn y tế y tế thoáng khí đính kèm rộng để tăng nhãn dán rốn chống mòn chân 20 viên! Hairino của Hainino Sáng tạo lớn y tế y tế thoáng khí đính kèm rộng để tăng nhãn dán rốn chống mòn chân 20 viên! Hairino của Hainino Sáng tạo lớn y tế y tế thoáng khí đính kèm rộng để tăng nhãn dán rốn chống mòn chân 20 viên! Hairino của Hainino Sáng tạo lớn y tế y tế thoáng khí đính kèm rộng để tăng nhãn dán rốn chống mòn chân 20 viên! Hairino của Hainino Sáng tạo lớn y tế y tế thoáng khí đính kèm rộng để tăng nhãn dán rốn chống mòn chân 20 viên! Hairino của Hainino Sáng tạo lớn y tế y tế thoáng khí đính kèm rộng để tăng nhãn dán rốn chống mòn chân 20 viên! Hairino của Hainino Sáng tạo lớn y tế y tế thoáng khí đính kèm rộng để tăng nhãn dán rốn chống mòn chân 20 viên! Hairino của Hainino Sáng tạo lớn y tế y tế thoáng khí đính kèm rộng để tăng nhãn dán rốn chống mòn chân

078.82.83.789